ИЖЕ+КСАО Group се стреми да улесни работата на потребителите на CAD системи. За тази цел разработихме пълен набор от CAD програми за електротехническо проектиране. Крайните продукти са предназначени, както за малки проектантски компании и организации, така и за големи предприятия от промишлената сфера. Всяка година инвестираме 25% от годишния оборот на дружеството за проучване, инновации и допълнително развитие на нашите CAD продукти, с което затвърждаваме лидерските си позиции в областта на електротехническото проектиране в световен мащаб.

Силата на иновациите

От 1986 година досега ИЖЕ+КСАО се очертава като лидер в разработването на електротехнически CAD софтуер. Ние създаваме решения, които напълно да отговарят на изискванията на нашите клиенти с една единствена цел – те да бъдат максимално удовлетворени. В тази връзка CAD продуктите на ИЖЕ+КСАО са напълно съвместими с програмата AutoCAD, която се използва широко при създаване на сложни инженерингови проекти. В допълнение интегрирахме всички наши софтуерни продукти с различни електротехнически стандарти и методи, за да могат нашите потребители да създават професионални чертежи и висококачествена проектна документация в съответствие с всички международни стандарти.
Крайният резултат от тези инвестиции е специализиран софтуер, който да отговаря на търсенето на професионалистите, предлагайки им удобни функционалности, като: персонализиране на работната среда, качествени решения на поставените цели, съвместимост с AutoCAD, спестяване на време и повишена продуктивност.

Инвестирайте в бъдещето

Наши клиенти са производители на електротехническо оборудване и машини, инженери, проектанти и електротехници в областите електротехника, електроника, хидравлика, пневматика, хладилна техника, строителство и електроенергетика.
Всички те се стремят да улеснят своята работа, като усъвършенстват работния си процес чрез внедряване на CAD системи. Потребностите на клиентите варират, както от сложността на техните проекти, така и от конкретната сфера, в която са специализирани.
Това, което обединява клиентите на ИЖЕ+КСАО е нуждата от високотехнологични решения, за да бъдат те винаги конкурентноспособни и гъвкави при изпълнение на своите работните задачи.
Нашите експерти познават добре изискванията на клиентите и се стремят да усъвършенстват съществуващите софтуерни решения.
От момента на назначаването си, всички нови служители преминават задължително обучение с цел запознаване с новите и актуалните технологии.
В ИЖЕ+КСАО работят едни от най-опитните електротехнически CAD специалисти, започнали работа в компанията още през далечната 1989 година.

Възползвайте се от нашето качествено обслужване

Наш основен приоритет е поддържане качеството на нашите продукти, в комбинация на високо ниво на клиентско обслужване.


Научете повече