Интуитивен и мощен софтуерен продукт за създаване на чертежи, схеми и диаграми

 

100% Windows приложение


Като истинско 32-битово Windows приложение, софтуерният продукт SEE Electrical е проектиран e да работи със всички съществуващи среди на Windows 7, 8 и 10. Благодарение на специално проектираните функции за нуждите на електротехниката той е изключително интуитивен и лесен за употреба. Потребителите могат да бъдат продуктивни много бързо и с минимална нужда от обучение.

Три нива за повече гъвкавост


SEE Electrical може да бъде поръчан в три нива - Basic, Standard и Advanced. Всяко ниво предлага множество възможности и е на различна цена, давайки възможност да изберете това, което отговаря най-точно на Вашите потребности и бюджет. При желание винаги може да преминете от едно към друго ниво на софтуера, посредством (upgrade), като данните между нивата са преносими.

Инсталиране


Посетете нашата уеб страница, свалете софтуера и просто следвайте стъпка по стъпка инструкциите за инсталиране. Веднага след активиране на закупения лиценз, можете да започнете с първия си проект. Софтуерът автоматично използва наличното компютърно оборудване, като например принтери и графични карти, без нужда от допълнителни конфигурации.

Пълна проектна документация


С помощта на SEE Electrical имате възможност да отваряте толкова прозорци, колкото са Ви необходими, като едновременно може да работите върху няколко проекта. Благодарение на интегрирания интерфейс Microsoft ActiveX® имате възможност за директно вграждане на документи в структурата на проекта от други Windows приложения (Microsoft Word®, Microsoft Excel®, Adobe Acrobat® и PDFфайлове).

Хардуерни и софтуерни изисквания


Минимални изисквания:
  • Windows® 7, 8/8.1, 10
  • Minimum Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 64 processor (Core i5 or above recommended)
  • 2 Gb RAM (4 GB recommended)
  • 600 Mb free disk space
  • 1280 x 1024 Graphics Card or higher recommended

Функционалности


SEE ELECTRICAL / ФУНКЦИОНАЛНОСТИ Basic Standard Advanced
Мениджър на проекти
Списъци в реално време за: компоненти, клеми, части, контакти, кабели, кабелни жила, проводници, PLC I/O, документи
Филтриране / сортиране в списъци + запаметяване на филтъра или сортиране
Библиотеки с множество символи (включително IEC) с графичен преглед, групиране и търсене
Създаване на потребителски символи и съставяне на макроси
Номерация на компоненти, генериране на имена на кабели и номера на клеми и кръстосани препратки в реално време
Проверка за свързаност и отворени контакти в реално време
Заключване на имената на компоненти, клеми и етикети на кабели
Графично дефиниране на кабел - включително потребителски дефинирани символи
Създаване на потребителски шаблон на проект
Двупосочна съвместимост с други CAD системи (DWG, DXF, DXB, DWF и XPS (DWFx)
Microsoft ActiveX® интерфейс
Импортиране на изображения (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX и PDF)
Копиране на групи от символи между проектите
Едновременна работа по няколко проекта
Персонализиране на работната среда
Стандартни CAD възможности за чертане и възможности за оразмеряване
Поддръжка на хиперлинкове върху графики
Redlining функционалност
512 налични слоя
Функция за автоматично архивиране
Поддръжка на Enhanced Metafile Format и файлове с изображения (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX)
Експортиране на етикети във формати за Weidmüller и други принтери
База данни с интегрирано оборудване  
Импортиране на данни от производители в базата данни с оборудването в Microsoft Excel® формат  
Показване на информация за оборудването върху компонентите  
Поддръжка за намиране на оборудване с подходящ брой контакти на релета и компоненти със спомагателни контакти  
Огледален образ с референции на контактите  
Автоматично номериране на контакти на релетата и компоненти със спомагателни контакти Поддръжка на автоматично преномериране на контактите  
Проверка за претоварени контакти на релета и компоненти със спомагателни контакти  
Допълващи компоненти, като релета, многоетажни клеми, конектори, …  
Управление на кабели (база данни с кабели)  
Работа на блокови клеми, управление на конектори  
PLC I/O мениджър & PLC операнди автоматично номерирани в няколко налични формата  
Организиране на диаграми в директории и поддиректории  
Управление на функции/местоположения  
Показване и редактиране на посоката на проводниците  
Потребителски дефиниран метод за номериране за всички елементи и референтни връзки  
Преименуване на всички клемореди, преномериране на кабели  
Намиране и заместване на текст в целия проект  
Вмъкване на страници и изтриване на празни пространства  
Проверка за дублирано име на компонент  
Редактори на бази данни (единично редактиране на запис)  
Графичен план с клеми с автоматично откриване на до двадесет типа моста  
Графичен кабелен план, включващ резервни кабелни жила + списък на кабелите  
Списък с части, сортирани по функция/местоположение  
Разрешена дублираща се номерация на проводници за различните поддиректории  
Графично управление на сигнала с предварително зададени свойства на сигнала / номериране на проводници в няколко формата (само 5 на ниво стандарт)  
Автоматично свързване    
Изчертаване на ортогонални многополюсни проводници    
Управление на посоката на проводниците (важно за списъка с проводници и кабели списък)    
Няколко типа групи, дефинирани за макро /страница (-> Настройки)    
Крос-референтен навигатор (отидете на) с маркираща функция (идва от)    
Навигация от базата данни и специфични графични списъци към чертежите    
Мениджър на бази данни за функции / местоположения / продукти /, включително възможност за управление на вложените елементи    
Автоматичен режим на номериране на PLC операнди в няколко налични формата + импорт на списъци за присвояване на PLC адреси в Microsoft Excel® формат    
Конфигуриране дървото на проекта, позволяващо използване на персонализирани графични и списъци с бази данни    
Потребителски дефинирани списъци и компоненти    
Конфигуриране на многожилни кабели    
Промяна на шаблоните на страниците за целия проект или част от проект    
Копиране на няколко страници и всички листове от една папка между проекти    
Разширени редактори на бази данни (редактиране на няколко записа едновременно)    
Вмъкване на компоненти/ клемореди, които не са включени в списъка на чертежа    
Кабелен план/ клемен ред    
Конекторна матрица и план    
Списък с продукти за монтаж + компресиран списък на материалите + списък с устройствата    
Едновременно генериране на всички необходими графични списъци    
Списък с бази данни / редактор на текстове от изнесени означения: може да се използва за управление на ревизиите    
Намиране и заменяне на символи в текущата страница или целия проект    
Редактор на списъци и етикети, генератор на отчети    
Сравняване на работните пространства