Læs mere om SEE Electrical PLM’s forskellige moduler nedenfor


Definition af typer

 • Primære attributter
 • Varenummer, producent
 • Beskrivelse
 • Komponent tilslutningsegenskaber

 

Definition af tilslutningsegenskaber

 • Stik, antal stikben, stikbenstype, kvadrat
 • Type, serie
 • Tilslutningsgruppering

Ledninger og kabler

 • Kabeltype (skærm, snoet, Coax,...)
 • Koreattributter (farve, kvadrat,...)
 • Afslutningstype (Kontakter,...)

 


SEE ELECTRICAL EQUIPMENT DEFINITION

SEE Electrical Equipment Definition Wires Cables Connectors

 

SEE Electrical Equipment Definition Connector Details

SEE Electrical Equipment Definition Connector Details cont'd

 

Manager til listerne for funktionelle elektriske typer brugt af produkterne (fly, biler...):
- Typeidentifikation (funktionsgruppe, tags...)
- Designløsning af typer (konfiguration)
- Typenummer fra SEE EED (=specifik leverandørreference)
- Type tilslutningsegenskaber

 • Stik
 • Stikben

Tildel typeenheder til de nedbrudte funktioner
Håndtering af tekniske løsninger:
- Definering af typeenheder der er brugt in det færdige produkt.
- Håndtering af varianter (konfiguration).
- Via integrationsenheder (tavler/skabe/rack)

Tjek overensstemmelse mellem funktionsenheder og installerede enheder
- Adgang til udstyrslisten under funktions- og installationsdesign.
Tildel tilslutningsenheder – håndtering af tekniske løsninger:
- Definering af typeenheder der er brugt in det færdige produkt.
- Håndtering af varianter (konfiguration).
- Bookning af stikben.

 

SEE Project Manager PLM er dedikeret til håndtering af el-tekniske projekter genereret med SEE softwareprogrammer.

Designet til teamwork, SEE Project Manager PLM er perfekt tilpasset til små, mellem og store firmaer. Det centraliserer og sikre alle dine el-tekniske data, integration af en "vault" – integrereret håndtering af typer.

 

SEE Project Manager CATIA V5 EXCHANGEDet tillader søgning, referencer, genbrug af el-tekniske dokumenter, såvel som sporbarhed af handlinger foretaget i projekter.
SEE Project Manager PLM organiserer hele det el-tekniske data-flow hvilket giver bedre mulighed for kommunikation og koordinering mellem de forskellige afdelinger og arbejdsteam i dit firma (udviklingsafdelingen, vedligeholdelsesafdelingen, indkøbsafdelingen, osv.). SEE Project Manager PLM afkorter designtiden.

SEE Project Manager PLM giver mulighed for kollaborativ projekthåndtering.

SEE Project Manager PLM leveres med en default database, der giver dig mulighed for at kunne arbejde med den med det samme and den kan nemt tilpasses dine ønsker og behov, nu og i fremtiden.

i forhold til typen af din organisation, kan du håndtere en (eller flere) databaser indeholdende dine el-tekniske projekter.

 

Ligesom til når der skal tegnes kredsskemaer, kan SEE Electrical Expert bruges til principdiagrammer.
Det kan håndtere:

 • Link til SEE Electrical Equipment Definition for valg af typer
 • Tilslutningsegenskaber mellem komponenter
 • Definition af net-grupper (til brug for Topology)

SEE Electrical Expert Harness Package

Generering og modificering af diagrammer
- Håndtering af projekter med mange sider (referencer mellem sider).
- Specielle funktioner til indsætning af signaler og symboler.
- Ledning brydes automatisk.
- Windows drag & drop, cut and paste og undo funktioner, context menuer, ikoner...
- Manuel eller automatisk navngivning af komponenter.
- Real-time håndtering af krydsreferencer (over flere sider).

Komplet håndtering af stik
- Automatisk indsættelse af stik.
- Valg af typer.
- Automatisk nummerering af stikben i forhold til den valgte type.
- Real-time kontrol (dobbeltnummerering, overbelægning, osv.).
- Administration af stikben, ombyt stikben, ubrugte.
- Håndtering af nedbrudte stik (skærm, stikben, tilbehør).
- Håndtering af inline stik (automatisk nummerering af stikben...).

Håndtering af signaler, ledninger, kabler, beskyttelse
- Real-time håndtering af signal net.
- Håndtering af kabler- og ledningsnumre, kvadrat, farve...
- Håndtering af kabeltyper (skærmet, par-snoret, coaw...).
- Udvalg af kabel- og ledningstyper.

Generering af rapporter
- Automatisk generering af lister:

 •  Stykliste
 • Ledningsliste
 • Kabelliste
 • Producentliste
 • Mf.

Symbolbibliotek:
- Symbolbiblioteker iht internationale standarder såsom ATA, BNAE, DOD-STD-863B er inkluderet.

Symbol editor:
- Opret, ændre og organiser symbolbibliotekerne.

Arbejdsmetoder:
- Håndtering af arbejdsmetoder iht. Standarder.
- Komponent- typer-, stik-, signaler-, lednings- og kabelnumre.
- Grafisk præsentation af stik og kabler.
- Håndtering af title bloks og sider formater.

UDVEKSLING OG KOMMUNIKATION
Grafiske udvekslingsformater
DXF/DWG, BMP, JPEG, TIFF, PCX, SVG, CGM

Data udvekslingsformater
XLS, DOC, HTML, XML...

 


SEE ELECTRICAL EXPERT Harness package 2

SEE ELECTRICAL EXPERT Harness package connector pin arrangment


Interaktivt design og modellering af logisk kabling og harnessing.

Topology modulet giver mulighed for definition og modellering af lednings- og harness systemer som et resultat af systemintegrationsprocessen og den el-tekniske 3D installation.

 


SEE Electrical PLM Topology aircarft

SEE Electrical PLM Topology Wiring details


SEE Electrical PLM topology automotive context


SEE Electrical PLM Topology 3D Harness


SEE Electrical PLM Topology 3D Harness AircraftSEE Electrical PLM Topology Wiring details 2SEE Electrical PLM Manufacturing Automation

SEE Generative View logo


SEE Generative View giver mulighed for generering ag ledningsdiagrammer ud fra informationer fra databasen, ved brug af logiske harness data genereret fra Topology eller Topology Viewer modulerne.
Tegningerne bliver derfra genereret i SEE Electrical Expert.
Dette modul er særlig effektiv ved fejlsøgning og design vurdering.

SEE Generative View Schematics Automatic Generation 

Et fysisk harness er resultatet af en kombination af:

 • Ledningslisten af harnesset (kabler og tilslutningsenheder, afslutningsmuligheder)
 • Geometrien og mekanisk tilbehør af det geometriske harness (afgrening med dets geometri, beskyttelser, splejsninger, tilbehør)

Det fysiske harness beregning, beregner:

 • Kabellængde ved at route dem i det geometriske harness afgreninger.
 • Afgreningsdiameteren på baggrund af kabler og beskyttelse.
 • Harness karakteristika såsom masse, omkostning, tyngdepunkt, antal elementer
 • Styklisten for harnesset

På release tidspunktet, genereres en fysisk harness stykliste ved automatisk sammenligning af de øvrige fysiske harness løsninger.

Service og data administration
- Administration af konfigurationer

 • Design adskellige systemer / installationer / harness alternativer
 • Optimer genbrug mellem alternativerne

- Administration af ændringer

 • Kontroller alle ændringer tilføjet til databasen (sikkerhed)
 • Organiser brugeropgaver i work flowet (sideløbende design)
 • Hold styr på alle ændringer (historik: hvem og hvornår)

- Andre standard PDM funktioner:

 • Life-cycle management: hold styr på design modenheden
 • Versionsstyring: hold styr på designudviklingen
 • Data-låsning: lås date ved ændring for at undgå sideløbende adgang

 

Definer lokationen for typeenheder

 • Ud fra produktstruktur
 • Ud fra integrationscentre (tavle/rack)

Interne i typecentret, tildel typeporte til porte af typecentret
Pre-positioner typeenheder i:

 • Typecentret
 • Frakoblet konsol

Send kravene til 3D installationsdesigneren

 • Liste af typer til 3D installationsdesign

Design fysisk organisering af klemmerækkerne

 • Valg af klemmerække type
 • Tilføj tilbehør (adskilleplade, endestop,...

 

SEE Electrical PLM Logical Installation Devices


SEE Electrical PLM Logical Installation Devices 2


SEE Electrical PLM Logical Installation Devices 3

Administrer løsninger/versioner af tilslutningsenheder
- Desynkroniser designet af løsningerne, fra designet af lednings harnesset / ledningsdiagrammerne
- Håndter positionen af tilslutningsenhederne i installationen (lokation, installationsenhed hvorpå det er monteret)
- Lever stikben booking hjælp
- Lever tilslutningsenhed browser til hjælp for brugeren af applikationen for udvælgelse af tilslutningsenheder

 

SEE Electrical PLM Connective Device ManagerSEE Electrical PLM Connective Device Manager 2

SEE Electrical PLM Connective Device Manager 3

 

2 muligheder:
- Dokumentation: generer 2D harness dokumentation – sammenlign versioner – indsæt ledningsnet og stykliste, osv.
- Jigboard: generer formboard i målforhold – sammenlign versioner - indsæt ledningsnet og stykliste, osv.

SEE Electrical PLM Jigboard

SEE Electrical PLM Jigboard

SEE Electrical PLM Jigboard 3

 

Any question or comment? Please email us

Definer lokationen for typeenheder

·         Ud fra produktstruktur

·         Ud fra integrationscentre (tavle/rack)

Interne i typecentret, tildel typeporte til porte af typecentret

Pre-positioner typeenheder i:

·         Typecentret

·         Frakoblet konsol

Send kravene til 3D installationsdesigneren

·         Liste af typer til 3D installationsdesign

Design fysisk organisering af klemmerækkerne

·         Valg af klemmerække type

·         Tilføj tilbehør (adskilleplade, endestop,…)

Kontakt os