Items filtered by date: november 2006

Toulouse, 15-11-2006: Sogeclair en IGE+XAO Group maken bekend dat zij een joint venture hebben opgericht met als doelstelling de verkoop van consultancy en assistentie op het gebied van systems & eletrical engineering processen. Dit bedrijf, met de naam S2E Consulting (Systems & Electrical Engineering Consulting) is gezamenlijk eigendom van IGE+XAO Group en SOGECLAIR Group.

S2E Consulting richt zich in het bijzonder op grotere concerns op het gebied van Lucht- en ruimtevaart, automotive en industriele automatisering. Door de toename van elektromechanische en elektronische onderdelen in talrijke producten worden de verbindingen tussen die onderdelen steeds complexer. Met gevolg dat systems & electrical engineering bijzonder kritisch en daardoor van strategisch belang is.

De bijzondere competenties van beide ondernemingen, software-ontwikkeling bij IGE+XAO en consultancy bij Sogeclair, biedt de S2E Consulting klanten veel toegevoegde waarde. Deze joint venture waarborgt optimale support vanaf de requirements analyse tot de implementatie van nieuwe producten of processen.

Alain Ribet, de nieuwe CEO van S2E Consulting: "Door dit team zal S2E Consulting in staat zijn klanten te helpen vanaf de "tools-methods" keuze en proces defintie (design en engineering) tot de organisatie van kwaliteitswaarborgen. Vanaf het begin zal de professionele expertise van S2E Consulting kunnen profiteren van de uitgebreide ervaring en productkennis van het nieuwe team."

IGE+XAO topman Alain Di Crescenzo zegt erover: "De start van dit nieuwe bedrijf onderstreept onze strategische bereidheid om onze klanten over de gehele wereld oplossingen te bieden voor hun uitdagingen op de korte en middellange termijn."

Philippe Robardey, CEO van Sogeclair: "Door onafhankelijke expertise te bieden op het gebied van electrical engineering, installatie en integratie profiteren industriële ondernemingen optimaal van erkende en gewaardeerde know-how."

De bemanning van vliegtuigen zijn er wel op voorbereid, maar zijn niet voortdurend met hun gedachten bij rampscenario’s als rook, brand en paniek aan bood. Niettemin hebben de laatste 3 jaar ruim 1000 vliegtuigen een noodlanding moeten maken wegens brand aan boord. In zo’n situatie moet de bemanning op alles voorbereid zijn. Dit is alleen mogelijk door vliegtuigbemanningen intensief op zulke situaties te trainen. Daarvoor maakt TFC in Velbert, nabij Düsseldorf, zogenaamde Cabin Emergency Evacuation Trainers (CEET).
“Onze CEET zijn op klantspecificaties gemaakt,” zegt Roberto Zlattinger van TFC. In de CEET kunnen vuur en room op typische plaatsen als de keuken. Het bagageruim of de WC gesimuleerd worden.
“De installatie in de simulators, de elektrische verbindingen omvat zo’n 5 kilometer kabels.” vervolgt Zlattinger. De controle over de elementen als schakelaars, rookgenerators, LED’s en dergelijke gebeurt via PLC’s, die verbonden zijn met een CAN-bus.
“Wij moeten alle signalen kunnen controleren, van ‘Fasten Seat Belt’ tot ‘WC bezet’. Daarvoor zijn 400 tot 500 in- en outputs nodig.”
De documentatie van de elektrische installaties omvat zo’n 120 tot 130 pagina’s.
“Bij mijn vorige werkgever deden we dit werk met behulp van een algemeen toegepast CAD systeem. Toen ik bij TFC kwam werken werd mij duidelijk gemaakt dat ik dat hier niet op dezelfde manier zou kunnen doen, dat grenst aan ‘gekkenwerk’, herinnert Zlattinger zich. Bij TFC werd SEE electrical/CADdy++ gebruikt. “Waar ik gewend was ieder onderdeel in een mechanisch CAD systeem te tekenen, was werken met SEE electrical/CADdy++ sneller en eenvoudiger. Bijvoorbeeld het maken van symbolen: ik heb alle benodigde symbolen opnieuw ontworpen en voorzien van alle relevante gegevens, zoals leveranciers, ordernummers en dergelijke. In het oude systeem had ik die ook, maar daarin kruisverwijzingen maken voor zo’n 400 in- en outputs zou voor de klant te gecompliceerd worden. Met SEE electrical/CADdy++ is dat een stuk overzichtelijker.”
TFC gebruik SEE electrical/CADdy++ niet alleen voor de elektro schema’s. Zlattinger: “De pneumatische systemen, zoals voor het bedienen van de deuren, tekenen we ook met dat systeem”. De pneumatische symbolen staan ook in de SEE electrical/CADdy++ database, met als alle andere symbolen.