Oprogramowanie dla sterowników PLC

 

Sterownik PLC, czyli programowalny sterownik logiczny, jest urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do sterowania pracą maszyn i urządzeń technologicznych. Do pamięci PLC wprowadza się żądany algorytm działania dla określonego obiektu. Cechą charakterystyczną sterowników PLC , odróżniających je od innych sterowników, jest cykliczny obieg pamięci programu, wykonujący kolejno po sobie pojedyncze rozkazy programu w takiej kolejności, w jakiej są one zapisane w programie. 

 

Firma IGE+XAO produkuje, dostarcza, sprzedaje oraz rozwija programy dla elektryków, które wspomagają proces projektowania elektrycznego. W swojej ofercie posiada możliwośc tworzenia schematów kart WE/TY sterowników PLC. Oprogramowanie SEE Electrical oferuje nastepujące funkcje związane ze sterownikami PLC: posiada listy symboli, zacisków, styków, kanałów PLC. Istnieje specjalny moduł: konfigurator schematów PLC który umożliwia:

- zarządzanie źródłami i zasilaniem sterowników

- automatyczną generację schematów sterowników i kart WE/WY

- Import/Export list WE/WY sterowników

- Aktualizacje kart WE/WY

 

Więcej informacji Oprogramowanie sterownika plc

 

Discover our software packages