Tablica rozdzielcza

 

IGE-XAO jest leaderem w dziedzinie instalacji elektrycznych wspomaganych komputerowo i opracowywuje programy specyficzne, o wysokich osiagnięciach i rozwiązaniach nowatorskich dla trzech rynków : budownictwa, wiązek przewodów elektrycznych i produktywności.

 

SEE Electrical to program do rysowania schematów elektrycznych i automatyki oferowany od 2005 roku przez IGE+XAO Polska. Umożliwia także projektowanie pneumatyki i hydrauliki oraz tworzenie schematów kart WE/WY sterowników PLC. Pozwala jednak przede wszystkim szybko i perfekcyjnie projektować elektrykę i automatykę.

SEE Electrical oferuje dodatkowe moduły, które można zakupić w celu spełnienia dodatkowych potrzeb związanych z projektowaniem. Między innymi moduł odpowiedzialny za projektowanie pulpitów i szaf rozdzielczych 2D oraz szaf 3D. 

Moduł do projektowania 2D przyśpiesza pracę projektanta. Aparaty wstawiane są bezpośrednio z listy, która zawiera wszystkie części użyte w projekcie. Elementy te są prawidłowo skalowane. Dane o ich wymiarach są pobierane z katalogów aparatury. Aparaturę rozmieszcza sie na szynach, a do szad można wstawiac korytka.

Projekt tablicy rozdzielczej

Z kolei głównymi korzyściami modułu do projektowania 3D są: Integracja projektowania schematów z projektem szafy 3D, proste rozmieszczanie aparatury w szafie za pomoca zwyklego przeciągniecią, wykrywanie kolizji, sprawdzanie spójności ze schematem zasadniczym, rozprowadzanie przewodów, zestawienia materiałów oraz bezpośrednie połączenie z narzędziami CNC i import/eksport DWG/DXF, IGES, STEP i STL

 

 Projekt szafy rozdzielczej 3D

 

Więcej informacji o projektowaniu tablic rozdzielczych