Szafy, skrzynki, puszki

Puszka - symbol ogólny

image140

Puszka przelotowa lub odgałęźna

image140

Rozdzielnica

image140

Skrzynka przyłączowa z przewodami

image140