Elementy instalacji sygnalizacji pożaru

Centrala pożarowa

image

Czujka pożarowa

image

Czujka poż. w wyk. iskrobezpiecznym

image

Czujka poż. w gnieździe adresowalnym

image

Czujka poż. w gn. adr. z izolat. zwarć

image

Nadajnik czujki optycznej liniowej

image

Odbiornik czujki optycznej liniowej

image

Czujnik pożarowy automatyczny

image

Czujnik poż. automat. topikowy

image

Czujnik poż. automat. termobimetalowy

image

Czujnik poż. automat. fotoelektryczny

image

Ręczny ostrzegacz pożarowy

image

Ostrz. poż. w gnieździe adresowalnym

image

Ostrz. poż. w gn. adr. z izolat. zwarć

image

Adapter czujek konwencjonalnych

image

Separator iskrobezpieczny

image

Bariera iskrobezpieczna

image

Izolator zwarć

image

Rezystor końcowy

image