Symbole częstotliwości, pasm i widm

Proste widmo częst. (grupy kanałów)

image

Odwrócone widmo częst. (grupy kanałów)

image

Widmo grupy kanałów

image

Częstotliwość pomiarowa

image

Częstotliwość pomiarowa włączana

image

Częstotliwość nośna

image

Częstotliwość nośna tłumiona

image

Częstotliwość nośna zredukowana

image

Częstotliwość pilotowa

image

Częstotliwość pilotowa tłumiona

image

Częstotliwość pilotowa naprzemienna

image

Częstotliwość pilotowa grupy pierwotnej

image

Częstotliwość pilotowa grupy wtórnej

image

Częstotliwość sygnalizacyjna

image

Pasmo częstotliwości

image

Częstotliwość sygnalizacyjna

image