Symbole impulsów

Impuls skokowy ujemny

image

Impuls o narast. wykładn., opad. nagłym

image

Impuls o narast. nagłym, opad wykładn.

image

Impuls logarytmiczny o narast. nagłym

image

Impuls logarytmiczny o opad. nagłym

image

Impuls piłozębny o narastaniu liniowym

image

Impuls piłozębny o opadaniu liniowym

image

Impuls piłokształtny

image

Impuls prostokątny dodatni

image

Impuls prostokątny ujemny

image

Impuls prostokątny obustronny

image

Impuls prądu przemiennego

image

Impuls schodkowy

image

Impuls skokowy dodatni

image

Impuls trójkątny

image

Impuls trapezowy

image

Symbol sygnału analogowego

image

Symbol sygnału cyfrowego

image