Aparaty, translacje telegraficzne

Aparat telegraficzny

image

Ap. telegraf. nadawczy

image

Ap. telegraf. odbiorczy

image

Ap. telegraf. nad-odb. przemienny

image

Ap. telegraf. nad-odb. jednoczesny

image

Ap. telegraf. odbiorczy arkuszowy

image

Ap. telegraf. - symilograf odbiorczy

image

Translacja telegraficzna

image

Trans. teleg. obukierunkowa przemienna

image

Trans. teleg. obukierunkowa jednoczesna

image

Modulacja zwrotowa

image

Modulacja wartościowa

image

Modul. wartościowa prądu przemiennego

image

Regenerator telegraficzny

image