Teletechnika

Centrala automat. krzyżowa 2-stopnia

image

Centrala automat. krzyżowa 3-stopnia

image

Centrala automatyczna

image

Centrala automatyczna 2-stopnia

image

Centrala automatyczna 3-stopnia

image

Centrala elektroniczna 1-stopnia

image

Centrala elektroniczna 2-stopnia

image

Centrala elektroniczna 3-stopnia

image

Centrala pożarowa

image

Centrala ręczna

image