Certyfikat Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych dla centrum szkoleń IGE+XAO

 

 

W grudniu 2016, po przeprowadzonym audycie zewnętrznym, uzyskaliśmy certyfikat: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych, przyznany przez Centrum Zapewniania Jakości Ksztalcenia przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (Nr 153/2016).

Proces audytu umożliwił unowocześnienie oferty szkoleń i wskazał nowe, efektywne metody kształcenia.

 

 

 

msues

 

 

Certyfikat MSUES