Rekomendacja SEP dla programów gamy SEE Electrical

 

sep sep_rekomendujesep sep_rekomendujesep

 

 

 


Treść rekomendacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich

rekomendacja_sep

 

 

 

 

Fragmenty "Opinii w sprawie wniosku o udzielenie rekomendacji SEP dla programów gamy SEE Electrical tworzonych i dystrybuowanych przez firmę IGE+XAO Polska Sp. z o.o." z dnia 22 kwietnia 2013

 

(...) Zestaw programów SEE Electrical, obejmujący programy SEE Electrical i SEE Electrical EXPERT stanowi unowocześnioną wersję programu opracowanego i rozwijanego przez firmę IGE+XAO od kilkunastu lat i szeroko stosowanego przez elektryków w kraju. Są to programy typu CAD/CAE do wspomagania projektowania z zakresu elektrotechniki, energetyki, automatyki oraz instalacji elektrrycznych.

 

(...) Zestaw programów SEE Electrical umożliwia w sposób kompleksowy wspomaganie przygotowania projektu i jego późniejsze modyfikacje.

 

(...) Analiza i kontrola poprawności tworzonych schematów jest przeprowadzana na bieząco i na poziomie całego projektu i w sposób pełny. Z tego względu u użytkowników programu następuje praktycznie ograniczenie do zera możliwych błędów popełnianych przy tworzeniu dokumentacji projektowej, w stosunku do projektowania metodami tradycyjnymi.

 

(...) Istotną zaletą programów SEE Electrical jest automatyzacja dużej części procedur, które przy projektowaniu klasycznym projektant musi wykonać samodzielnie.

 

(...) Podstawowym aspektem wykorzystania programu komputerowego SEE jest uzyskanie wysokiej jakości dokumentacji projektowej oraz znaczne skrócenie czasu jej przygotowania.

 

(...) Dotychczasowe pozytywne doświadczenia z eksploatacji programów gamy See Worldwide oraz rozszerzający się krąg użytkowników programu, potwierdzający wysoką jakość w/w oprogramowanie, jak również polityka firmy IGE+XAO Sp. z o.o. wobec Klienta, pozwalają na wydanie pozytywnej opinii w kwestii nadania rekomendacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla programu komputerowego wytwarzanego i rozpowszechnianego przez firmę IGE+XAO Polska Sp. z o.o. z Krakowa oraz objęcia tą rekomendacją najnowszych wersji tego programu - programów SEE Electrical i SEE Electrical Expert.(...)

 

 

dr inż. Jan Strzałka

rzeczoznawca i weryfikator

Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP

inż. Maria Zastawny