Bezplatny SEE Viewer

Bezpłatny SEE Viewer

Informujemy, że program SEE Viewer jest obecnie dostępny bezpłatnie dla wszystkich firm w Polsce.
"Niniejszy list stanowi podstawę prawną do bezpłatnego korzystania z programu i upoważnia do rozsyłania programu SEE Viewer wraz z projektami."
Tym samym możecie Państwo czytać i drukować Wasze schematy elektryczne zrealizowane w SEE Electrical Expert (versja 2005, V3R3), SEE 2000 oraz SEE Electrical.
SEE Viewer pozwoli Państwu uzupełnić obsługę Waszych klientów, którzy chcą łatwo czytać dostarczone projekty.
SEE Electrical Expert
Możliwości SEE Viewer:
Narzędzie autonomiczne dostępne w różnych językach (na życzenie wysyłamy wersję angielską)
Przeglądanie i drukowanie kompletnych projektów (schematy, zestawienia, listwy, szafy...)
Odczyt projektów z płyt CD-ROM
Zaawansowane funkcje nawigacji (wyszukiwanie: potencjałów, zacisków, kabli, oznaczeń...)
Zaznaczanie stref do zmiany, wprowadzanie obiektów i tekstów na specjalnej warstwie. Zmiany te będą widoczne dla projektanta w SEE Electrical Expert.

Przeglądarka SEE Viewer do SEE Electrical Expert
Przeglądarka SEE Viewer do SEE 2000
Przeglądarka Caddy Viewer do SEE Electrical (Caddy++)