Items filtered by date: czerwiec 2005

Rozpoczynamy PROMOCJĘ WAKACYJNĄ. Promocja obejmuje program SEE Electrical Expert i SEE 2000.

Wyniki grupy IGE+XAO

Skonsolidowane wyniki grupy IGE+XAO po III kwartale roku handlowego 2004/2005. Wyniki grupy IGE+XAO (sierpień 2004 ... kwiecień 2005) wzrosły o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Wynik wynosi prawie 14 Milionów Euro. Dynamiczny Wzrost obrotów jest zgodny ze strategicznymi celami IGE+XAO na świecie.