Items filtered by date: grudzień 2009

Obroty IGE+XAO utrzymane na niemal identycznym poziomie

Pomimo trwającego kryzysu ekonomicznego oraz znaczących perturbacji na rynku programów CAD., raportuje o osiągnięciu w pierwszym kwartale roku obrotowego 2009/2010 (sierpień, wrzesień, październik) obrotów w wysokości 4,735,624 Euro. Wartość obrotów jest niższa jedynie o 1,9% (2,6% przy realnym kursie wymiany) w stosunku do roku obrotowego 2008/2009.
Silne fundamenty IGE+XAO (zdywersyfikowane portfolio klientów, silna międzynarodowa pozycja oraz wysoka rentowność), pozwalają na przyjęcie dynamicznego planu działania, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Grupa wprowadza na rynek międzynarodowy dwie nowe wersje najbardziej popularnych programów: SEE Electrical Expert V3R7 oraz SEE Electrical V5R1.
W kontekście trwającego kryzysu ekonomicznego, solidna struktura finansowa Grupy daje jej decydującą przewagę (na dzień 31 lipca 2009: 17 mln Euro w kapitale własnym, praktycznie brak zadłużenia bankowego i 14,3 mln Euro środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych).

Nowa Wersja SEE Electrical EXPERT V3R7

Od grudnia 2009 wprowadzamy do sprzedaży najnowszą wersję programu SEE Electrical EXPERT V3R73H.

W wersji tej skoncentrowano działania programistyczne na zwiększeniu szybkości działania programu:
o 75% wzrosła szybkość kopiowania schematów
o 60% wzrosła szybkość wstawiania bloków
o 30% wzrosła szybkość aktualizacji okablowania
o 80% wzrosła szybkość konwersji projektów.

Wprowadzono nowe sposoby oznaczania symboli i połączeń.
Wersja WYMAGA przeprogramowania klucza.
UWAGA: Ze względu na zmieniony format zapisu, projekty i środowiska zostaną przekonwertowane i nie będą mogły być otwierane w poprzednich wersjach.
Program SEE Electrical EXPERT V3R73H jest dostępny dla klientów z podpisaną i opłaconą Umową Serwisową.


Aby poznać hasło prosimy o mail lub telefon.