Items filtered by date: grudzień 2009


Items filtered by date: grudzień 2009

Obroty IGE+XAO utrzymane na niemal identycznym poziomie

Pomimo trwającego kryzysu ekonomicznego oraz znaczących perturbacji na rynku programów CAD., raportuje o osiągnięciu w pierwszym kwartale roku obrotowego 2009/2010 (sierpień, wrzesień, październik) obrotów w wysokości 4,735,624 Euro. Wartość obrotów jest niższa jedynie o 1,9% (2,6% przy realnym kursie wymiany) w stosunku do roku obrotowego 2008/2009.
Silne fundamenty IGE+XAO (zdywersyfikowane portfolio klientów, silna międzynarodowa pozycja oraz wysoka rentowność), pozwalają na przyjęcie dynamicznego planu działania, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Grupa wprowadza na rynek międzynarodowy dwie nowe wersje najbardziej popularnych programów: SEE Electrical Expert V3R7 oraz SEE Electrical V5R1.
W kontekście trwającego kryzysu ekonomicznego, solidna struktura finansowa Grupy daje jej decydującą przewagę (na dzień 31 lipca 2009: 17 mln Euro w kapitale własnym, praktycznie brak zadłużenia bankowego i 14,3 mln Euro środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych).

Nowa Wersja SEE Electrical EXPERT V3R7

Od grudnia 2009 wprowadzamy do sprzedaży najnowszą wersję programu SEE Electrical EXPERT V3R73H.

W wersji tej skoncentrowano działania programistyczne na zwiększeniu szybkości działania programu:
o 75% wzrosła szybkość kopiowania schematów
o 60% wzrosła szybkość wstawiania bloków
o 30% wzrosła szybkość aktualizacji okablowania
o 80% wzrosła szybkość konwersji projektów.

Wprowadzono nowe sposoby oznaczania symboli i połączeń.
Wersja WYMAGA przeprogramowania klucza.
UWAGA: Ze względu na zmieniony format zapisu, projekty i środowiska zostaną przekonwertowane i nie będą mogły być otwierane w poprzednich wersjach.
Program SEE Electrical EXPERT V3R73H jest dostępny dla klientów z podpisaną i opłaconą Umową Serwisową.


Aby poznać hasło prosimy o mail lub telefon.

O grupie IGE+XAO

 Już prawie 31 lat grupa IGE+XAO tworzy, produkuje, sprzedaje jak również rozwija serwis w zakresie oprogramowania typu CAD, zarządzania cyklem życia produktów "Product Lifecycle Management" (PLM) oraz symulacji dedykowanej inżynierii elektrycznej. Oprogramowania te zostały stworzone w celu wspomagania projektowania oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Ten typ oprogramowania nazywany jest „Electrical CAD/PLM/Simulation”. IGE+XAO stworzyło gamę programów typu CAD/PLM/Simulation dla automatyków i elektryków, przeznaczoną dla wszystkich sektorów przemysłu. IGE+XAO zatrudnia 390 osoby w 33 oddziałach zlokalizowanych w 22 krajach oraz szczyci się dostarczeniem ponad 88600 licencji w świecie. IGE+XAO jest standardem w swojej dziedzinie.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę: http://www.ige-xao.com

 

 

Kontakt z IGE+XAO Group
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji:
Alain Di Crescenzo (Chairman of the Group): +33 (0)5 62 74 36 36
Grupa IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX
Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com
Listed on Euronext Paris - NYSE Euronext - Indice CAC Mid & Small® - ISIN FR 0000030827

Kontakty z prasą:
Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02

Kontakty z prasą w Polsce:
Józef Koczor: 12 630 30 30