Items filtered by date: wrzesień 2011


Items filtered by date: wrzesień 2011

IGE+XAO zintensyfikowało swoją działalność w 4 kwartale roku obrotowego 2010/2011, osiągając przychody 5 722 431 €, o 5,8% więcej niż w roku poprzednim. W całym roku grupa osiągnęła wzrost przychodów o 4,8% z wynikiem 22 323 969 €.
IGE+XAO skorzystał z wysokiej zyskowności oraz odporności swojej organizacji na zjawiska kryzysowe i przyspieszył realizację planów operacyjnych we Francji i za granicą. 
Z punktu widzenia oferowanych produktów, szczególną wagę przywiązuje się do uruchomienia sprzedaży nowych wersji programów .SEE Electrical V6 oraz SEE Electrical EXPERT V4 .

Równolegle, grupa IGE+XAO zdecydowała o wzmocnieniu pozycji międzynarodowej, poprzez utworzenie trzech nowych filii za granicą. Filia w Turcji jest w trakcie tworzenia. Otwarcie oddziałów w Rosji i Południowej Ameryce jest planowane na rok 2012.

Podsumowując, IGE + XAO ma solidne podstawy rozwoju, dzięki wysokiej rentowności operacyjnej (ponad 20%) oraz dostępnym środkom pieniężnym w wysokości 18 800 000 € na dzień 31 stycznia 2011 roku. To pozwala osiągać cel, jakim jest wzrost aktywności, przy zachowaniu wysokiej rentowności.

O grupie IGE+XAO

 Już prawie 31 lat grupa IGE+XAO tworzy, produkuje, sprzedaje jak również rozwija serwis w zakresie oprogramowania typu CAD, zarządzania cyklem życia produktów "Product Lifecycle Management" (PLM) oraz symulacji dedykowanej inżynierii elektrycznej. Oprogramowania te zostały stworzone w celu wspomagania projektowania oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Ten typ oprogramowania nazywany jest „Electrical CAD/PLM/Simulation”. IGE+XAO stworzyło gamę programów typu CAD/PLM/Simulation dla automatyków i elektryków, przeznaczoną dla wszystkich sektorów przemysłu. IGE+XAO zatrudnia 390 osoby w 33 oddziałach zlokalizowanych w 22 krajach oraz szczyci się dostarczeniem ponad 88600 licencji w świecie. IGE+XAO jest standardem w swojej dziedzinie.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę: http://www.ige-xao.com

 

 

Kontakt z IGE+XAO Group
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji:
Alain Di Crescenzo (Chairman of the Group): +33 (0)5 62 74 36 36
Grupa IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX
Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com
Listed on Euronext Paris - NYSE Euronext - Indice CAC Mid & Small® - ISIN FR 0000030827

Kontakty z prasą:
Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02

Kontakty z prasą w Polsce:
Józef Koczor: 12 630 30 30