Items filtered by date: czerwiec 2012


Regulated informationIn accordance with the article L 233-8 II of the French Commercial Code and with the article 222-12-5 of the French Financial Market Authority (AMF) General Rule.Toulouse, 2012 June 28Total number of shares composing the registered capital: 1,427,800

Total number of voting rights:

Gross (1) : 2,113,011

Net (2) : 2,108,921.(1) In conformity with the last paragraph of the article 222-12 of the AMF General Rule, the gross total number

of voting rights is calculated on the basis of the whole shares composing the registered capital.(2) The net total number of voting rights is calculated on the basis of the whole shares composing the registered capital after deduction of the shares without voting right (in particular treasury shares).The following threshold crossing statutory obligation is added to the legal thresholds: Any natural person or legal entity, acting alone or jointly, who would hold, directly or indirectly, through one or several legal entities he controls according to the article L.233.3 of the French Commercial Code, a number of shares or voting rights representing two (2) percent of the capital or of the company voting rights or any multiple of this percentage and even if this percentage is superior to the 5% legal threshold, will have to notify to the company by registered letter sent to the head office the total number of shares or voting rights he holds within 15 days beginning from the day one the threshold is exceeded.Pozytywny trend po 3 kwartałach: wzrost obrotów o 3,9%Skonsolidowane przychody w trzecim kwartale roku 2011/2012 (wg norm IFRS)Kontynuując trend z roku finansowego 2010/2011, IGE+XAO informuje o wzroście obrotów w trzecim kwartale roku 2011/2012. Skonsolidowane przychody po 9 miesiącach osiągnęły 17 234 682 euro, o 3,9 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.W szczególności, pozytywny wpływ na wyniki 3 kwartału miało wprowadzenie, w końcówce roku 2011, nowych wersji flagowych produktów, SEE Electrical i SEE Electrical EXPERT. Nowe wersje umożliwiają grupowe projektowanie elektryki oraz znacznie zwiększają ergonomię i wydajność.Z finansowego punktu widzenia, IGE+XAO szczyci się solidnymi fundamentami biznesowymi, a szczególnie wysoką, ponad 25% rentownością oraz wysokimi kapitałami własnymi. Pozwala to osiągać cele, takie jak ciągły wzrost przy zachowaniu wysokiego poziomu rentowności.W roku 2012, opierając się na wynikach i solidnych fundamentach finansowych, grupa zamierza rozwinąć swoją aktywność poprzez otwarcie oddziałów w nowych krajach (Turcja), jak również wzmocnić obecność w Ameryce i Azji. Równolegle, rozwój oferty dla Electrical PLM (Product LifeCycle Management) będzie przyspieszony, aby pokryć zapotrzebowanie branży aeronautyki oraz transportu. Zgodnie z planem biznesowym grupy, działaniom tym będą towarzyszyć wysokie poziomy zyskowności.Toulouse, 15 June 2012, the IGE+XAO Group announces:

Over the third quarter of the 2011/2012 financial period, consolidated turnover for the IGE+XAO Group is up 4,2% at 5,990,414 euros. Consolidated turnover over 9 months has reached 17,254,682 euros, which is an increase of 3,9%. Quarterly activity in particular benefited from the positive impacts of the launching, at the end of 2011, of new versions of the Group's flagship products, SEE Electrical and SEE Electrical Expert, including substantial innovations pertaining to "collaborative engineering" as well as new features combining ergonomics and performance.

From a financial standpoint, IGE+XAO has a solid structure at 31 January 2012, with in particular operational profitability of more than 25% and a cash surplus allowing it to pursue its objectives, which are aimed at growth in the activity while still maintaining a high level of profitability.

Over the year 2012, backed with its results and its solid fundamentals, the Group intends to pursue its development internationally with the opening of sites in new countries (Turkey) as well as reinforcing its presence on the American and Asian continents. In parallel, the deployment of the Electrical PLM (Product Lifecycle Management) offerings will be accelerated in order to cover demand in the aeronautics, space and transport fields. In accordance with the Group's business plan, these operations will be accompanied by a high level of profitability.


O grupie IGE+XAO

 Już prawie 31 lat grupa IGE+XAO tworzy, produkuje, sprzedaje jak również rozwija serwis w zakresie oprogramowania typu CAD, zarządzania cyklem życia produktów "Product Lifecycle Management" (PLM) oraz symulacji dedykowanej inżynierii elektrycznej. Oprogramowania te zostały stworzone w celu wspomagania projektowania oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Ten typ oprogramowania nazywany jest „Electrical CAD/PLM/Simulation”. IGE+XAO stworzyło gamę programów typu CAD/PLM/Simulation dla automatyków i elektryków, przeznaczoną dla wszystkich sektorów przemysłu. IGE+XAO zatrudnia 390 osoby w 33 oddziałach zlokalizowanych w 22 krajach oraz szczyci się dostarczeniem ponad 88600 licencji w świecie. IGE+XAO jest standardem w swojej dziedzinie.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę: http://www.ige-xao.com

 

 

Kontakt z IGE+XAO Group
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji:
Alain Di Crescenzo (Chairman of the Group): +33 (0)5 62 74 36 36
Grupa IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX
Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com
Listed on Euronext Paris - NYSE Euronext - Indice CAC Mid & Small® - ISIN FR 0000030827

Kontakty z prasą:
Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02

Kontakty z prasą w Polsce:
Józef Koczor: 12 630 30 30