Items filtered by date: wrzesień 2012


Skonsolidowane przychody w roku obrotowym 2011/2012 (wg norm IFRS)

 

 


IGE+XAO z zadowoleniem informuje o bardzo dobrym wyniku czwartego kwartału roku obrotowego 2011/2012. Przychody w tym kwartale wyniosły 6 131 260 euro, o 7,1 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik kwartalny został osiągnięty dzięki silnemu wzrostowi obrotów w Europie Północnej i Azji.

 


W całym roku obrotowym, zakończonym 31 lipca, Grupa osiągnęła wzrost obrotów o 4,8%, osiągając wynik 23 385 942 euro. Wprowadzenie nowych wersji SEE Electrical i SEE Electrical EXPERT, flagowych produktów grupy oraz wzrost zapotrzebowania na niektórych rynkach, miały pozytywny wpływ na dobre rezultaty sprzedaży.Bazując na dobrych rezultatach oraz solidnych finansowych fundamentach, Grupa zamierza rozszerzyć swoją obecność na rynkach międzynarodowych, w szczególności na rynku amerykańskim oraz azjatyckim. Równolegle, rozwinięta zostanie oferta Electrical PLM (Product LifeCycle Management), aby pokryć zapotrzebowanie branży aeronautyki oraz transportu. Zgodnie z planem biznesowym grupy, działaniom tym będą towarzyszyć wysokie poziomy zyskowności.Z finansowego punktu widzenia, IGE+XAO szczyci się solidnymi fundamentami biznesowymi,

a szczególnie wysoką, ponad 25% rentownością oraz wysokimi kapitałami własnymi. Pozwala to osiągać cele, takie jak ciągły wzrost przy zachowaniu wysokiego poziomu rentowności.


O grupie IGE+XAO

 Już prawie 31 lat grupa IGE+XAO tworzy, produkuje, sprzedaje jak również rozwija serwis w zakresie oprogramowania typu CAD, zarządzania cyklem życia produktów "Product Lifecycle Management" (PLM) oraz symulacji dedykowanej inżynierii elektrycznej. Oprogramowania te zostały stworzone w celu wspomagania projektowania oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Ten typ oprogramowania nazywany jest „Electrical CAD/PLM/Simulation”. IGE+XAO stworzyło gamę programów typu CAD/PLM/Simulation dla automatyków i elektryków, przeznaczoną dla wszystkich sektorów przemysłu. IGE+XAO zatrudnia 390 osoby w 33 oddziałach zlokalizowanych w 22 krajach oraz szczyci się dostarczeniem ponad 88600 licencji w świecie. IGE+XAO jest standardem w swojej dziedzinie.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę: http://www.ige-xao.com

 

 

Kontakt z IGE+XAO Group
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji:
Alain Di Crescenzo (Chairman of the Group): +33 (0)5 62 74 36 36
Grupa IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX
Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com
Listed on Euronext Paris - NYSE Euronext - Indice CAC Mid & Small® - ISIN FR 0000030827

Kontakty z prasą:
Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02

Kontakty z prasą w Polsce:
Józef Koczor: 12 630 30 30