Items filtered by date: czerwiec 2013


Items filtered by date: czerwiec 2013


Tuluza, 13 czerwca 2013, Grupa IGE+XAO informuje:

Kontynuacja dobrych wyników sprzedażowych

Przychody +5%
IGE+XAO z zadowoleniem informuje o kontynuacji wzrostu przychodów w roku obrotowym 2012/2013. Przychody w tym kwartale wyniosły 18 117 259 euro, o 5 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 3 kwartale nastąpił silniejszy wzrost, aż o 5,3%. Obecna pozytywna tendencja jest wynikiem zacieśnienia współpracy z kluczowymi klientami oraz silnemu wzrostowi obrotów w Europie Północnej.

Aktywność IGE+XAO była bardzo wysoka. Objawiała się ona uczestnictwem w wielu targach, a szczególnie w ważnych targach w Hannowerze oraz wprowadzeniem nowych metod zakupu SaaS (oprogramowanie jako usługa), nazywana „Freedom Next”. W trakcie przygotowania są nowe wersje programów. Będą one dostarczone do końca roku 2013.

Opierając się na dobrych wynikach i solidnych fundamentach finansowych i organizacyjnych, grupa zamierza otworzyć oddział w Ameryce Południowej i wzmacniać działalność badawczo – rozwojową, zwłaszcza

w zakresie produktów klasy średniej i premium (w pierwszym półroczu, na badania i rozwój przeznaczono 25% obrotów). Zgodnie ze stosowanym modelem ekonomicznym, operacje te będą miały wysoki stopień zyskowności.


O grupie IGE+XAO

 Już prawie 31 lat grupa IGE+XAO tworzy, produkuje, sprzedaje jak również rozwija serwis w zakresie oprogramowania typu CAD, zarządzania cyklem życia produktów "Product Lifecycle Management" (PLM) oraz symulacji dedykowanej inżynierii elektrycznej. Oprogramowania te zostały stworzone w celu wspomagania projektowania oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Ten typ oprogramowania nazywany jest „Electrical CAD/PLM/Simulation”. IGE+XAO stworzyło gamę programów typu CAD/PLM/Simulation dla automatyków i elektryków, przeznaczoną dla wszystkich sektorów przemysłu. IGE+XAO zatrudnia 390 osoby w 33 oddziałach zlokalizowanych w 22 krajach oraz szczyci się dostarczeniem ponad 88600 licencji w świecie. IGE+XAO jest standardem w swojej dziedzinie.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę: http://www.ige-xao.com

 

 

Kontakt z IGE+XAO Group
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji:
Alain Di Crescenzo (Chairman of the Group): +33 (0)5 62 74 36 36
Grupa IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX
Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com
Listed on Euronext Paris - NYSE Euronext - Indice CAC Mid & Small® - ISIN FR 0000030827

Kontakty z prasą:
Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02

Kontakty z prasą w Polsce:
Józef Koczor: 12 630 30 30