DLA PRASY: 4% wzrost obrotow grupy IGE+XAO w roku obrachunkowym 2006/2007

4% wzrost obrotow grupy IGE+XAO w roku obrachunkowym 2006/2007

W roku 2006/2007 (od sierpnia 2007 do lipca 2008) grupa IGE+XAO osiągnęła 4% wzrost obrotów. Skumulowany obrót wynosi ponad 20 milionów Euro. Po przeprowadzeniu kilku spektakularnych przejęć, grupa jest na najlepszej drodze do uzyskania wzrostu obrotów przy zachowaniu wysokiej rentowności w roku 2007/2008.

Download PDF Electrical CAD