DLA PRASY: 6 % wzrost obrotow grupy IGE+XAO w III kwartale roku 2006/2007

6 % wzrost obrotow grupy IGE+XAO w III kwartale roku 2006/2007

W III kwartale roku 2006/2007 (luty, marzec, kwiecień) grupa IGE+XAO osiągnęła 6% wzrost obrotów. Skumulowany obrót na koniec kwietnia wynosi prawie 15 milionów euro. Grupa jest na najlepszej drodze do uzyskania wzrostu obrotów przy zachowaniu wysokiej rentowności.

Download PDF Electrical CAD