DLA PRASY: Bardzo dobre wyniki IGE+XAO w roku 2004/2005

Wyniki IGE+XAO w roku 2004/2005

W roku 2004/2005 grupa. IGE+XAO osiągnęła znakomite wyniki. Przychody grupy wzrosły o 10% przekraczając poziom 19 mln Euro.

Download PDF Electrical CAD