DLA PRASY: Dynamiczny wzrost obrotow grupy w III kwartale roku 2005/2006

Dynamiczny wzrost obrotow grupy IGE+XAO

W III kwartale roku 2005/2006 grupa. IGE+XAO osiągnęła dynamiczny 8% wzrost obrotów w porównaniu z rokiem poprzednim. Narastająco od sierpnia 2005, obroty grupy wzrosły o 6,5%. III kwartał charakteryzował się silną aktywnością międzynarodową grupy.

Download PDF Electrical CAD