DLA PRASY: Kolejny wzrost obrotów po drugim kwartale roku 2012/2013


Skonsolidowane przychody po pierwszej połowie roku obrotowego 2012/2013 (wg norm IFRS)

Okres od 1 sierpnia 2012 do 31 stycznia 2013.

 


IGE+XAO z zadowoleniem informuje o wzroście przychodów w pierwszej połowie roku obrotowego 2012/2013. Przychody w tym kwartale wyniosły 11 812 132 euro, o 4,9 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Dobry wynik półroczny został osiągnięty dzięki zacieśnieniu współpracy z kluczowymi klientami oraz silnemu wzrostowi obrotów w Europie Północnej.Zgodnie z planami rozwojowymi, IGE+XAO zwiększyło zatrudnienie w produkcji programów oraz marketingu. W ciągu roku, liczba zatrudnionych została zwiększona z 354 do 378 osób. Wpłynęło to zwiększenie kosztów operacyjnych.Z finansowego punktu widzenia, IGE+XAO szczyci się solidną strukturą, kapitałem własnym o wysokości 22 miliony Euro, brakiem kredytów bankowych oraz dostępną gotówką w wysokości 22 miliony Euro.Opierając się na dobrych rezultatach i solidnych fundamentach finansowych, przy zachowaniu wysokiej rentowności, Grupa zamierza kontynuować ekspansję międzynarodową, poprzez otwarcie oddziału w Meksyku.news_photo2


Download PDF Electrical CAD