DLA PRASY: Obroty IGE+XAO utrzymane na niemal identycznym poziomie

Obroty IGE+XAO utrzymane na niemal identycznym poziomie

Pomimo trwającego kryzysu ekonomicznego oraz znaczących perturbacji na rynku programów CAD., raportuje o osiągnięciu w pierwszym kwartale roku obrotowego 2009/2010 (sierpień, wrzesień, październik) obrotów w wysokości 4,735,624 Euro. Wartość obrotów jest niższa jedynie o 1,9% (2,6% przy realnym kursie wymiany) w stosunku do roku obrotowego 2008/2009.
Silne fundamenty IGE+XAO (zdywersyfikowane portfolio klientów, silna międzynarodowa pozycja oraz wysoka rentowność), pozwalają na przyjęcie dynamicznego planu działania, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Grupa wprowadza na rynek międzynarodowy dwie nowe wersje najbardziej popularnych programów: SEE Electrical Expert V3R7 oraz SEE Electrical V5R1.
W kontekście trwającego kryzysu ekonomicznego, solidna struktura finansowa Grupy daje jej decydującą przewagę (na dzień 31 lipca 2009: 17 mln Euro w kapitale własnym, praktycznie brak zadłużenia bankowego i 14,3 mln Euro środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych).

Download PDF Electrical CAD