DLA PRASY: Pozytywny trend po 3 kwartale roku obrotowego 2011/2012


Pozytywny trend po 3 kwartałach: wzrost obrotów o 3,9%Skonsolidowane przychody w trzecim kwartale roku 2011/2012 (wg norm IFRS)Kontynuując trend z roku finansowego 2010/2011, IGE+XAO informuje o wzroście obrotów w trzecim kwartale roku 2011/2012. Skonsolidowane przychody po 9 miesiącach osiągnęły 17 234 682 euro, o 3,9 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.W szczególności, pozytywny wpływ na wyniki 3 kwartału miało wprowadzenie, w końcówce roku 2011, nowych wersji flagowych produktów, SEE Electrical i SEE Electrical EXPERT. Nowe wersje umożliwiają grupowe projektowanie elektryki oraz znacznie zwiększają ergonomię i wydajność.Z finansowego punktu widzenia, IGE+XAO szczyci się solidnymi fundamentami biznesowymi, a szczególnie wysoką, ponad 25% rentownością oraz wysokimi kapitałami własnymi. Pozwala to osiągać cele, takie jak ciągły wzrost przy zachowaniu wysokiego poziomu rentowności.W roku 2012, opierając się na wynikach i solidnych fundamentach finansowych, grupa zamierza rozwinąć swoją aktywność poprzez otwarcie oddziałów w nowych krajach (Turcja), jak również wzmocnić obecność w Ameryce i Azji. Równolegle, rozwój oferty dla Electrical PLM (Product LifeCycle Management) będzie przyspieszony, aby pokryć zapotrzebowanie branży aeronautyki oraz transportu. Zgodnie z planem biznesowym grupy, działaniom tym będą towarzyszyć wysokie poziomy zyskowności.news_photo2


Download PDF Electrical CAD
O grupie IGE+XAO

 Już prawie 31 lat grupa IGE+XAO tworzy, produkuje, sprzedaje jak również rozwija serwis w zakresie oprogramowania typu CAD, zarządzania cyklem życia produktów "Product Lifecycle Management" (PLM) oraz symulacji dedykowanej inżynierii elektrycznej. Oprogramowania te zostały stworzone w celu wspomagania projektowania oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Ten typ oprogramowania nazywany jest „Electrical CAD/PLM/Simulation”. IGE+XAO stworzyło gamę programów typu CAD/PLM/Simulation dla automatyków i elektryków, przeznaczoną dla wszystkich sektorów przemysłu. IGE+XAO zatrudnia 390 osoby w 33 oddziałach zlokalizowanych w 22 krajach oraz szczyci się dostarczeniem ponad 88600 licencji w świecie. IGE+XAO jest standardem w swojej dziedzinie.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę: http://www.ige-xao.com

 

 

Kontakt z IGE+XAO Group
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji:
Alain Di Crescenzo (Chairman of the Group): +33 (0)5 62 74 36 36
Grupa IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX
Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com
Listed on Euronext Paris - NYSE Euronext - Indice CAC Mid & Small® - ISIN FR 0000030827

Kontakty z prasą:
Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02

Kontakty z prasą w Polsce:
Józef Koczor: 12 630 30 30