DLA PRASY: Pozytywny trend po 3 kwartale roku obrotowego 2011/2012


Pozytywny trend po 3 kwartałach: wzrost obrotów o 3,9%Skonsolidowane przychody w trzecim kwartale roku 2011/2012 (wg norm IFRS)Kontynuując trend z roku finansowego 2010/2011, IGE+XAO informuje o wzroście obrotów w trzecim kwartale roku 2011/2012. Skonsolidowane przychody po 9 miesiącach osiągnęły 17 234 682 euro, o 3,9 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.W szczególności, pozytywny wpływ na wyniki 3 kwartału miało wprowadzenie, w końcówce roku 2011, nowych wersji flagowych produktów, SEE Electrical i SEE Electrical EXPERT. Nowe wersje umożliwiają grupowe projektowanie elektryki oraz znacznie zwiększają ergonomię i wydajność.Z finansowego punktu widzenia, IGE+XAO szczyci się solidnymi fundamentami biznesowymi, a szczególnie wysoką, ponad 25% rentownością oraz wysokimi kapitałami własnymi. Pozwala to osiągać cele, takie jak ciągły wzrost przy zachowaniu wysokiego poziomu rentowności.W roku 2012, opierając się na wynikach i solidnych fundamentach finansowych, grupa zamierza rozwinąć swoją aktywność poprzez otwarcie oddziałów w nowych krajach (Turcja), jak również wzmocnić obecność w Ameryce i Azji. Równolegle, rozwój oferty dla Electrical PLM (Product LifeCycle Management) będzie przyspieszony, aby pokryć zapotrzebowanie branży aeronautyki oraz transportu. Zgodnie z planem biznesowym grupy, działaniom tym będą towarzyszyć wysokie poziomy zyskowności.news_photo2


Download PDF Electrical CAD