DLA PRASY: Pozytywny trend po trzecim kwartale roku obrotowego 2010/2011

Przez pierwsze 9 miesięcy roku IGE+XAO osiągnęło obroty 16 601 539 €, o 4,4% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. W 3 kwartale wzrost wyniósł 4%, co należy ocenić pozytywnie, ze względu na wysoki obrotów w trzecim kwartale poprzedniego roku stymulowany poprawiającą się koniunkturą.

Dzięki solidnym fundamentom finansowym, połączonym z wysokim poziomem zysków, grupa IGE+XAO ostro przyspiesza swój plan operacyjny w kraju i za granicą. Specjalną uwagę grupa przywiązuje do wprowadzenia nowych, głównych wersji programów SEE Electrical V6 oraz SEE Electrical EXPERT V4.

W roku handlowym 2011/2012 jest przewidywane otwarcie 3 nowych biur handlowych. Tego lata grupa utworzy nowy oddział w Turcji, a w roku 2012 roku zostanie utworzony oddział w Rosji
i Południowej Ameryce.

Podsumowując, z finansowego punktu widzenia, IGE + XAO ma solidne podstawy rozwoju, dzięki wysokiej rentowności operacyjnej (ponad 20%) oraz dostępnym środkom pieniężnym w wysokości 18 800 000 € na dzień 31 stycznia 2011 roku. To pozwoli osiągnąć cel, jakim jest otwarcie się na nowe rynki, przy zachowaniu wysokiej rentowności.


news_photo2


O grupie IGE+XAO

 Już prawie 31 lat grupa IGE+XAO tworzy, produkuje, sprzedaje jak również rozwija serwis w zakresie oprogramowania typu CAD, zarządzania cyklem życia produktów "Product Lifecycle Management" (PLM) oraz symulacji dedykowanej inżynierii elektrycznej. Oprogramowania te zostały stworzone w celu wspomagania projektowania oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Ten typ oprogramowania nazywany jest „Electrical CAD/PLM/Simulation”. IGE+XAO stworzyło gamę programów typu CAD/PLM/Simulation dla automatyków i elektryków, przeznaczoną dla wszystkich sektorów przemysłu. IGE+XAO zatrudnia 390 osoby w 33 oddziałach zlokalizowanych w 22 krajach oraz szczyci się dostarczeniem ponad 88600 licencji w świecie. IGE+XAO jest standardem w swojej dziedzinie.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę: http://www.ige-xao.com

 

 

Kontakt z IGE+XAO Group
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji:
Alain Di Crescenzo (Chairman of the Group): +33 (0)5 62 74 36 36
Grupa IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX
Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com
Listed on Euronext Paris - NYSE Euronext - Indice CAC Mid & Small® - ISIN FR 0000030827

Kontakty z prasą:
Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02

Kontakty z prasą w Polsce:
Józef Koczor: 12 630 30 30