DLA PRASY: Pozytywny trend po trzecim kwartale roku obrotowego 2010/2011

Przez pierwsze 9 miesięcy roku IGE+XAO osiągnęło obroty 16 601 539 €, o 4,4% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. W 3 kwartale wzrost wyniósł 4%, co należy ocenić pozytywnie, ze względu na wysoki obrotów w trzecim kwartale poprzedniego roku stymulowany poprawiającą się koniunkturą.

Dzięki solidnym fundamentom finansowym, połączonym z wysokim poziomem zysków, grupa IGE+XAO ostro przyspiesza swój plan operacyjny w kraju i za granicą. Specjalną uwagę grupa przywiązuje do wprowadzenia nowych, głównych wersji programów SEE Electrical V6 oraz SEE Electrical EXPERT V4.

W roku handlowym 2011/2012 jest przewidywane otwarcie 3 nowych biur handlowych. Tego lata grupa utworzy nowy oddział w Turcji, a w roku 2012 roku zostanie utworzony oddział w Rosji
i Południowej Ameryce.

Podsumowując, z finansowego punktu widzenia, IGE + XAO ma solidne podstawy rozwoju, dzięki wysokiej rentowności operacyjnej (ponad 20%) oraz dostępnym środkom pieniężnym w wysokości 18 800 000 € na dzień 31 stycznia 2011 roku. To pozwoli osiągnąć cel, jakim jest otwarcie się na nowe rynki, przy zachowaniu wysokiej rentowności.


news_photo2