DLA PRASY: Silny wzrost obrotów po drugim kwartale roku 2010/2011

IGE+XAO informuje o silnym wzroście obrotów w pierwszej połowie roku 2010/2011 w stosunku do roku ubiegłego. W pierwszej połowie roku 2010/2011, IGE + XAO osiągnęło 4,7% wzrost obrotów. Obroty wynoszą 10.853.145 € w porównaniu do 10.369.899 € rok wcześniej. Wzrost ten był szczególnie znaczący w drugim kwartale (+5,7%), co jest potwierdzeniem dobrej koniunktury obserwowanej w pierwszych trzech miesiącach roku podatkowego (+3,4%).

Grupa skupiła się na podstawowych produktach, których nowe wersje będą wprowadzane na rynek w najbliższych miesiącach. Program SEE Electrical Expert V4 ,  oprócz nowych funkcji mających na celu zwiększenie wydajności pracy projektowej będzie zawierał także kompletne środowisko typu "collaborative engineering". Program SEE Electrical V6 oferuje potężny, przyjazny dla użytkownika interfejs.

Pod względem rentowności, zysk operacyjny wynosi 2.551.693 €, aż o 27,9% więcej w porównaniu z pierwszą połową roku 2009/2010. Struktura finansowa IGE + XAO stanowi silną podstawę działalności grupy. Na dzień 31 stycznia 2011 r. kapitał własny akcjonariuszy wynosi 20.900.000 €, z zasoby bankowe i gotówki 18.800.000 €.

Zgodnie z planem, oraz dzięki dobrym wynikom, Grupa IGE + XAO założy w roku 2011/2012 trzy nowe oddziały za granicą - w Rosji, Turcji i Południowej Ameryce.

Planowany jest także rozwój produktów PLM (Product Lifecycle Management). Zgodnie z planem działalności Grupy, działaniom tym będzie towarzyszyć wysoki poziom rentowności.