DLA PRASY: Trzeci kwartal 2008/2009 zgodny z oczekiwaniami

Wyniki IGE+XAO w III kwartale 2008/2009

IGE+XAO zakończyło trzeci kwartał roku 2008-2009 wzrostem 3,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to znaczący rezultat, ponieważ wyniki zostały osiągnięte pomimo perturbacji w świecie związanych z niepewną sytuacją ekonomiczną, wpływającą silnie na rynek produktów informatycznych.

Dzięki solidnym fundamentom, ciągle kontrolując sytuację, Grupa zamierza kontynuować swoją strategię na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu rentowności.

Download PDF Electrical CAD