DLA PRASY: Udane wyniki finansowe w roku 2009/2010

Wzrost obrotów IGE+XAO w drugiej połowie roku 2009/2010

Pomimo trwającego kryzysu ekonomicznego oraz znaczących perturbacji na rynku programów CAD, IGE+XAO informuje o powrocie do ścieżki wzrostu obrotów w drugiej połowie roku 2009/2010. W 3 i 4 kwartale zostały osiągnięte wzrosty odpowiednio o 0,8 i 1,3%. Skonsolidowane przychody osiągnęły 21,306,152 €. Dobre wyniki drugiej połowy roku zostały osiągnięte dzięki dywersyfikacji klientów oraz dynamicznemu rozwojowi obrotów na rynku międzynarodowym.

Optymalizacja modelu ekonomicznego wraz z nastawieniem na innowacje oraz dostosowaniem produktów do potrzeb zmieniającego się rynku to cechy charakterystyczne strategii IGE+XAO. Na początku 2011 roku, IGE+XAO wprowadzi do sprzedaży nowe, główne wersje programów CADa elektrycznego. Oferta grupy jest uzupełniona produktem SaaS (Software as a Service), produktem dla branży instalacji elektrycznych w budownictwie, a także produktami dla branży Electrical PLM dla aeronautyki oraz przemysłu samochodowego.

Download PDF Electrical CAD