DLA PRASY: Wysoki wzrost zyskow grupy IGE+XAO w I polroczu 2005/2006

Wysoki wzrost zyskow grupy IGE+XAO

W pierwszej połowie roku 2005/2006 grupa. IGE+XAO osiągnęła silny 9,4% wzrost zysków w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to bardzo dory wynik, zwłaszcza w kontekście duzych inwestycji w dziedzinie R&D orza otwarcia agencji w Dallas-Fort Worth (USA) oraz w Nanjing (China).

Download PDF Electrical CAD