DLA PRASY: Wzrost obrotów o 6% w roku obrotowym 2010/2011

IGE+XAO zintensyfikowało swoją działalność w 4 kwartale roku obrotowego 2010/2011, osiągając przychody 5 722 431 €, o 5,8% więcej niż w roku poprzednim. W całym roku grupa osiągnęła wzrost przychodów o 4,8% z wynikiem 22 323 969 €.
IGE+XAO skorzystał z wysokiej zyskowności oraz odporności swojej organizacji na zjawiska kryzysowe i przyspieszył realizację planów operacyjnych we Francji i za granicą. 
Z punktu widzenia oferowanych produktów, szczególną wagę przywiązuje się do uruchomienia sprzedaży nowych wersji programów .SEE Electrical V6 oraz SEE Electrical EXPERT V4 .

Równolegle, grupa IGE+XAO zdecydowała o wzmocnieniu pozycji międzynarodowej, poprzez utworzenie trzech nowych filii za granicą. Filia w Turcji jest w trakcie tworzenia. Otwarcie oddziałów w Rosji i Południowej Ameryce jest planowane na rok 2012.

Podsumowując, IGE + XAO ma solidne podstawy rozwoju, dzięki wysokiej rentowności operacyjnej (ponad 20%) oraz dostępnym środkom pieniężnym w wysokości 18 800 000 € na dzień 31 stycznia 2011 roku. To pozwala osiągać cel, jakim jest wzrost aktywności, przy zachowaniu wysokiej rentowności.

Download PDF Electrical CAD