DLA PRASY: Znaczny wzrost obrotow w II kwartale 2007/2008

Znaczny wzrost obrotów w II kwartale 2007/2008

IGE+XAO zakończyło drugi kwartał roku 2007-2008 wzrostem 7,7%. Ten znaczny przyrost pozwolił Grupie przekroczyć próg 10 milionów euro obrotów w pierwszej połowie roku 2007/2008. Wysoki poziom aktywności Grupy jest zgodny z planami, które zakładają osiąganie wzrostu obrotów, przy zachowaniu wysokiej rentowności

Download PDF Electrical CAD