DLA PRASY: Znaczny wzrost zyskow grupy w I polroczu roku 2006/2007

Znaczny wzrost zyskow grupy IGE+XAO w I polroczu roku 2006/2007

W I półroczu roku 2006/2007 grupa IGE+XAO osiągnęła ponada1 milion euro zysku netto. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Firma zapowiada inwestycje związane z rosnącymi wymaganiami klientów. Przede wszystkim będzie to generacja nowych miejsc pracy.

Download PDF Electrical CAD