DLA PRASY: Znakomite wyniki grupy IGE+XAO w roku finansowym 2004/2005

Wyniki grupy IGE+XAO

Skonsolidowane wyniki grupy. IGE+XAO w roku finansowym 2004/2005 wyniosły ponad 19 Milionów Euro. Zgodnie z planem rozwoju grupa osiągnęła 10% wzrost przychodów. Zakończony w lipcu rok finansowy charakteryzował się dużą aktywnością grupy w przemyśle lotniczym oraz dominacją w branży przetwórczej - podstawowej branży korzystającej z rozwiązań proponowanych przez IGE+XAO.

Download PDF Electrical CAD