Nowa Wersja SEE Electrical EXPERT V3R7

Nowa Wersja SEE Electrical EXPERT V3R7

Od grudnia 2009 wprowadzamy do sprzedaży najnowszą wersję programu SEE Electrical EXPERT V3R73H.

W wersji tej skoncentrowano działania programistyczne na zwiększeniu szybkości działania programu:
o 75% wzrosła szybkość kopiowania schematów
o 60% wzrosła szybkość wstawiania bloków
o 30% wzrosła szybkość aktualizacji okablowania
o 80% wzrosła szybkość konwersji projektów.

Wprowadzono nowe sposoby oznaczania symboli i połączeń.
Wersja WYMAGA przeprogramowania klucza.
UWAGA: Ze względu na zmieniony format zapisu, projekty i środowiska zostaną przekonwertowane i nie będą mogły być otwierane w poprzednich wersjach.
Program SEE Electrical EXPERT V3R73H jest dostępny dla klientów z podpisaną i opłaconą Umową Serwisową.


Aby poznać hasło prosimy o mail lub telefon.