Nowe filmy do SEE Electrical/SEE Building LT

Nowe filmy do SEE Electrical/SEE Building LT

Dostępne są nowe filmy instruktażowe do programu SEE Electrical/SEE Building LT.
W miarę czasu, pula filmów będzie się powiększać.
Autor (Józef Koczor) prosi o przesyłanie tematów do kolejnych filmów na jego bezpośredni e-mail jkoczor@ige-xao.com.pl.