Skonsolidowane przychody po trzech kwartalach roku obrotowego 2012/2013 (wg norm IFRS). Okres od 1 sierpnia 2012 do 30 kwietnia 2013.


Tuluza, 13 czerwca 2013, Grupa IGE+XAO informuje:

Kontynuacja dobrych wyników sprzedażowych

Przychody +5%
IGE+XAO z zadowoleniem informuje o kontynuacji wzrostu przychodów w roku obrotowym 2012/2013. Przychody w tym kwartale wyniosły 18 117 259 euro, o 5 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 3 kwartale nastąpił silniejszy wzrost, aż o 5,3%. Obecna pozytywna tendencja jest wynikiem zacieśnienia współpracy z kluczowymi klientami oraz silnemu wzrostowi obrotów w Europie Północnej.

Aktywność IGE+XAO była bardzo wysoka. Objawiała się ona uczestnictwem w wielu targach, a szczególnie w ważnych targach w Hannowerze oraz wprowadzeniem nowych metod zakupu SaaS (oprogramowanie jako usługa), nazywana „Freedom Next”. W trakcie przygotowania są nowe wersje programów. Będą one dostarczone do końca roku 2013.

Opierając się na dobrych wynikach i solidnych fundamentach finansowych i organizacyjnych, grupa zamierza otworzyć oddział w Ameryce Południowej i wzmacniać działalność badawczo – rozwojową, zwłaszcza

w zakresie produktów klasy średniej i premium (w pierwszym półroczu, na badania i rozwój przeznaczono 25% obrotów). Zgodnie ze stosowanym modelem ekonomicznym, operacje te będą miały wysoki stopień zyskowności.news_photo2


Download PDF Electrical CAD