Skonsolidowane przychody w pierwszym kwartale roku 2011/2012 (wg norm IFRS)


Wzrost obrotów o 4,2%

 


Kontynuując trend z roku finansowego 2010/2011, IGE+XAO informuje o wzroście obrotów w pierwszym kwartale roku 2011/2012. Skonsolidowane przychody osiągnęły 5 102 466 euro, o 4,2 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

 


Obiecujące rozpoczęcie nowego okresu finansowego jest zapowiedzią dynamicznych działań z punktu widzenia techniki i handlu.

 


I tak, w listopadzie IGE+XAO rozpoczęło działania marketingowe poprzedzające wprowadzenie głównej wersji (V4) flagowego produktu SEE Electrical EXPERT. Nowa wersja umożliwia grupowe projektowanie i znacznie poprawia wydajność przetwarzania, a także zawiera nowy moduł 3D do projektowania zabudowy szaf. Grupa planuje też duże zmiany w ofercie Electrical PLM (Product LifeCycle Management) przeznaczonej głównie dla aeronautyki oraz transportu.

 


Ostatecznie, w tym okresie ekonomicznych turbulencji na świecie, grupa pozostaje pewna o swoją przyszłość, dzięki solidnym fundamentom biznesowym, obejmującym dywersyfikację międzynarodowych klientów, wysoką rentowność oraz 21,7 milionów euro kapitałów własnych.