Wyniki grupy IGE+XAO po III kwartale roku

Wyniki grupy IGE+XAO

Skonsolidowane wyniki grupy IGE+XAO po III kwartale roku handlowego 2004/2005. Wyniki grupy IGE+XAO (sierpień 2004 ... kwiecień 2005) wzrosły o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Wynik wynosi prawie 14 Milionów Euro. Dynamiczny Wzrost obrotów jest zgodny ze strategicznymi celami IGE+XAO na świecie.

Download PDF Electrical CAD