Wyniki grupy w roku handlowym 2003/2004.

Bardzo dobre wyniki grupy w zakończonym w lipcu roku handlowym 2003/2004. Obroty całej grupy wzrosły o 7.6% i osiągnęły poziom 17,3 milionów EURO.