Wysoka dynamika obrotów Grupy IGE+XAO w czwartym kwartale roku 2015/2016

Komunikat prasowy Grupy IGE+XAO

TULUZA , Grupa IGE+XAO ogłosiła:

Skonsolidowane obroty za rok obrachunkowy 2015/2016 zgodnie z normami IFRS.

(Okres od 1 sierpnia 2015 do 31 lipca 2016).

 

                        Wysoka dynamika w czwartym kwartale

 

W euro

2015/2016

2014/2015

Wzrost

Obroty w 1 kwartale
(od 1 sierpnia do 31 października )

6203671

 

5996736     

 

+3,5%

Obroty w 2 kwartale
(od 1 listopada do 31 stycznia )

7239989

 

7171665

 

+1,0%

Obroty w 3 kwartale
(od 1 lutego do 30 kwietnia)

                 

7175208

 

6962248

 

+3,1%

Obroty w 4 kwartale
(od 1 maja do 31 lipca)

7499071

 

7246440

 

+4,1%

Obroty za okres 12 miesięcy
(od 1 sierpnia do 31 lipca)

28117938

 

27377089

 

+2,9%

 

W czwartym kwartale 2015/2016, Grupa IGE+XAO odnotowała 4% wzrost, a skonsolidowane obroty w roku 2015/2016 wyniosły 28 117 938 euro w stosunku do 27 377 089 euro w roku poprzednim.

 

Na płaszczyźnie handlowej rok obrachunkowy cechowała duża dynamika sprzedaży i dzierżawy licencji przeznaczonych dla MŚP oraz kluczowych klientów i to zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym. Jednocześnie Grupa IGE+XAO mocno intensyfikowała swoje działania w Azji oraz Europie Północnej.

 

Był to również czas intensywnych prac na płaszczyźnie technicznej. Wysiłki skierowane zostały głównie w kierunku osiągnięcia pełnej współpracy pomiędzy „SEE Electrical Expert” oraz programami oferowanymi przez Prosyst („ODIL” i „SIMAC”), wprowadzenia na rynek nowego oprogramowania „3D Panel” (szafy elektryczne w 3D) oraz integracji produktów Grupy z programami PLM "Product Lifecycle Management", liderami na rynku międzynarodowym.

 

W konsekwencji, bazując na solidnych fundamentach i wzmocniona wynikami, zachowując przy tym wysoki poziom rentowności, IGE+XAO przewiduje zintensyfikować swoje operacje międzynarodowe w roku 2017, a w szczególności tworząc nowe filie w Azji.

 

Link do informacji prasowej