Wzrost przychodów o 6% w pierwszym kwartale roku obrotowego 2013/2014

 

Tuluza, 12 grudnia 2013

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2013/2014, IGE+XAO osiągnęło obrót w wysokości 5,7 mln euro, co oznacza wzrost przychodów o 6.1%. Głównym czynnikiem wzrostu jest aktywność naszych dużych klientów, zarówno we Francji, jak i za granicą.

 

W tym okresie nastąpiła akwizycja 51% udziałów  firmy  CADdy Danmark A/S, w której IGE+XAO posiadało dotychczas 49%. IGE+XAO Danmark A/S sprzedało 5000 licencji, osiągnęło roczny obrót 1,2 miliona euro, zasoby gotówki około 14 mln euro oraz zyskowność ponad 25%.

 

Obecnie, IGE+XAO planuje wprowadzenie nowych wersji flagowych produktów, a także kontynuację ekspansji w świecie. Zgodnie z podstawowymi zasadami firmy, operacje te będą prowadzone pod warunkiem uzyskiwania wysokiej zyskowności przedsięwzięć.

 

Download PDF Electrical CAD