Z zadowoleniem informujemy o kontynuacji wzrostu przychodów w roku obrotowym 2012/2013


Udany rok 2012/2013

Tuluza, 12 września 2013, Grupa IGE+XAO informuje:

Skonsolidowane przychody w roku obrotowym 2012/2013 (wg norm IFRS).Okres od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2013.

IGE+XAO z zadowoleniem informuje o kontynuacji wzrostu przychodów w roku obrotowym 2012/2013. Przychody w IV kwartale wyniosły 6 450 901 euro, o 5 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. W całym roku obrotowym, od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2013, przychody wzrosły o 5.1%, osiągając 24 568 160 euro. Mimo trudnego ekonomicznego klimatu, osiągnięto dobre wyniki, dzięki udanemu wprowadzeniu nowych wersji najbardziej rozpowszechnionych produktów - SEE Electrical oraz SEE Electrical Expert – w powiązaniu z dobrym okresem sprzedaży w krajach Europy północnej i Azji.

W ciągu ubiegłego roku, aktywność IGE+XAO była szczególnie intensywna. Utworzono oddział handlowy w Turcji, wprowadzono nową metodę sprzedaży SaaS (oprogramowanie jako usługa - FreedomNext). Trwały także intensywne prace nad nowymi wersjami programów, których sprzedaż  rozpocznie się na początku 2014 roku.


Download PDF Electrical CAD