Program wspomagający projektowanie elektryki od IGE+XAO

Program wspomagający projektowanie elektryki

W artykule zaprezentowano oprogramowanie dla elektryków i automatyków SEE Electrical Expert oferowane przez międzynarodowe przedsiębiorstwo IGE+XAO - głównego dostawcę programów inżynierskich dla elektryków na świecie. Obecnie znaczna część zakupów nowego oprogramowania jest związana z wstąpieniem Polski do UE i koniecznością dostosowania używanych programów do standardów europejskich. IGE+XAO Polska dostarcza rozwiązania powszechnie znane w Europie.
nr 11 2004

 

Program wspomagający projektowanie

W artykule zaprezentowano oprogramowanie dla elektryków i automatyków SEE Electrical Expert oferowane przez międzynarodowe przedsiębiorstwo IGE+XAO - głównego dostawcę programów inżynierskich dla elektryków na świecie.

Obecnie znaczna część zakupów nowego oprogramowania jest związana z wstąpieniem Polski do UE i koniecznością dostosowania używanych programów do standardów europejskich. IGE+XAO Polska dostarcza rozwiązania powszechnie znane w Europie.

See electrical expert
 

Oprogramowanie SEE Electrical Expert jest systemem składającym się ze współpracujących ze sobą programów do projektowania, przeglądania i zarządzania dokumentacją techniczną branży elektrycznej i automatyki. Dzięki temu SEE Electrical Expert może być konfigurowany stosownie do potrzeb użytkownika. Umożliwia to projektantowi zbudowanie systemu CAD/CAE udostępniającego kompletny i profesjonalny zestaw funkcji potrzebny do określonego zastosowania.

Oprogramowanie pozwala przygotować, modyfikować i zarządzać rozbudowaną dokumentacją techniczną dowolnego typu, dotyczącą elektrotechniki i automatyki, a także innych dziedzin (hydrauliki, pneumatyki itp.).

Programy "wewnętrzne" CAE umożliwiają projektowanie i przetwarzanie schematów zasadniczych. Programy "zewnętrzne" CAE oferują automatyczne wykonywanie listew montażowych, zestawień materiałowych oraz kompletacji aparatury.

Programy SEE Electrical Expert są zabezpieczone kluczem indywidualnym lub kluczem sieciowym. Klucz indywidualny jest instalowany w komputerze, w którym użytkownik chce uruchamiać program. Klucz sieciowy instaluje się na serwerze i programuje zgodnie z liczbą użytkowników danego programu (maks. 50 użytkowników).

W artykule opiszę cechy popularnej konfiguracji Professional, a w kolejnych - konfigurację Expert oraz Expert Plus. Professional oferuje wszelkie podstawowe funkcje nowoczesnego programu do projektowania schematów. Jest przeznaczony dla projektantów, dla których najważniejsza jest jakość, kompletność i spójność dokumentacji.

Ergonomia

Eksploratory. Professional jest wyposażony w eksploratory projektów, środowisk, rysunków, bloków, symboli, lokalizacji, zacisków i kabli. Wydajny eksplorator projektów pozwala zarządzać projektami, archiwizować oraz kopiować projekty. Eksplorator środowisk pozwala w sposób czytelny zarządzać środowiskami projektów (symbole, katalogi, formatki, bloki). Kolejnym eksploratorem jest eksplorator rysunków z szablonami, modelami, szybkim kopiowaniem, wstawianiem i renumeracją rysunków. Pozwala on na pobieranie rysunków z innych projektów pojedynczo lub grupami, przy czym można zarządzać funkcjami i lokalizacjami w chwili ich kopiowania. Konfiguracja Professional zawiera wbudowane narzędzia do archiwizacji projektów i środowisk pracy oraz kontroli i naprawy plików. Dostępny jest wydajny eksplorator do zarządzania lokalizacjami w projekcie. Dzięki niemu zmiany nazwy lokalizacji dokonuje się w trybie on-line.

 
 

Otwartość, nawigacja. Professional charakteryzuje się otwartością: można tworzyć nowe symbole, aparaty, rozbudowywać katalogi aparatury producentów, projektować własne arkusze formatowe, tworzyć nowe, ulubione modele i szablony projektów, pracować w dowolnym kroku lub podziałce milimetrowej, ustawiać siatkę, linijkę itd.. Wszystkie edytory rysunkowe są oparte na kontekstowym trybie selekcji elementów. Efektywne narzędzia rysunkowe i tekstowe, bloki i rysunki typowe umożliwiają szybkie tworzenie dokumentacji. Możliwości konfiguracji edytora (tło, kursor, krok, siatka, kolory i grubości linii, klawisze skrótu) powodują, że program jest przyjazny dla użytkowników o różnych przyzwyczajeniach.

Rysowanie połączeń jedno-, dwu-, trój- i czterofazowych, automatyczne węzły, połączenia kierunkowe między symbolami, blokada łączenia różnych napięć, automatyczne połączenia, kontrola oznaczania potencjałów decydują o poprawności dokumentacji.

Rysowanie schematów jest szybkie i efektywne dzięki pracy w trybie kontekstowym, lupie, wielookienkowości, kopiowaniu między rysunkami. Skalowalne teksty i typowe obiekty oraz wymiarowanie uzupełniają możliwości graficzne. Możliwa jest praca w trybie strefy ścisłej, szerokiej i elastycznej.

Konfigurację cechuje łatwość wyboru symboli z ikon uporządkowanych zgodnie z PN (IEC), symbole ulubione i standardowe, automatyczny obrót symbolu zgodnie z kierunkiem połączenia, rysowanie połączeń odcinkami lub polilinią, rozcinanie połączeń wstawionymi symbolami i zszywanie ich po usunięciu lub przesunięciu symbolu. Dostępny jest symbol zacisku listwowego jednokońcówkowego, co wydatnie zwiększa możliwości zagospodarowania określonego formatu rysunku. Symbole mogą być wstawiane pod różnymi kątami i symetrycznie oraz mogą być deformowalne. Rozbudowane polecenia szukania styku, tekstu, zacisku, typu aparatu, oznaczenia umożliwiają szybką nawigację w projekcie.

Funkcjonalność. Wbudowana w edytor rysunkowy kontrola wykorzystania i rodzaju styków w zależności od typu aparatu zapewnia wysoką jakość dokumentacji. Zarządzanie stykami wolnymi i automatyczne opisywanie końcówek styków oraz cewek gwarantuje znaczny wzrost szybkości pracy. Filtrowanie dostępnych typów przekaźnika zgodnie ze stykami wstawionymi na schemat pozwala unikać poważnych błędów projektowych.

Professional oferuje automatyczne adresowanie krosowe cewka-zestyk, wyłącznik-styk, karta-we/wy, master-slave w czasie rzeczywistym oraz automatyczne uaktualnienie adresowania po przenumerowaniu rysunków, przesunięciu styku, usunięciu styku itd.. Można przesuwać "choinkę adresów" oraz wpływać na jej wygląd. Możliwe jest wyświetlenie adresów zgodnie z normami IEC, DIN oraz JIC. Jeśli master i slave jest na tym samym schemacie, adresy nie muszą być wyświetlane. Jednym kliknięciem można zmienić oznaczenie cewki i związanych z nią styków.

 
 
Konfiguracja pozwala automatycznie renumerować symbole wg różnych opcji. Format oznaczania może być zależny od lokalizacji, funkcji, kolumny, wiersza, numeru schematu, grupy, przy czym można zarządzać wyświetlaniem oznaczenia. Kontrola unikalności oznaczenia może być prowadzona na poziomie lokalizacji, funkcji, grupy, schematu, kolumny i wiersza. Zarządzanie oznaczeniami symboli pozwala błyskawicznie uzyskać nowe rysunki na podstawie wzorców (bloków i rysunków typowych). Professional charakteryzuje się łatwym doborem nowych sposobów oznaczania symboli i jest szczególnie polecany projektantom, którzy tworzą wiele rysunków powtarzalnych różniących się np. numerem napędu. Połączenia można numerować wg zadanych opcji w sposób automatyczny jednym poleceniem w całym projekcie. Dostępne metody oznaczania i renumeracji połączeń można dostosować do swoich potrzeb. Uzyskuje się adresowanie krosowe między rysunkami a połączeniami.  
 
 
 

Funkcjonalność

Bloki Z rysunków lub z ich fragmentów można tworzyć bloki dostępne w eksploratorze z podglądem. Bloki "pamiętają" symbole i typy katalogowe oraz oznaczenie, a także lokalizacje. Zarządza się nimi za pomocą funkcji, podfunkcji i filtrów. Automatyczny generator rysunków na podstawie przygotowanych makr umożliwia błyskawiczne wykonanie projektów typowych z bloków.

Listwy Kontrola oznaczania zacisków listwy jest standardem we wszystkich programach IGE+XAO. Listwy mają swoją lokalizację, funkcję i oznaczenie, które można zmienić jednym kliknięciem w całym projekcie dla danej listwy.

Zarządzanie lokalizacjami listwy, renumeracja zacisków listwy wg różnych sposobów sortowania (wyjścia, wejścia, potencjały, położenie na schemacie itd.) określają przydatność zestawu. Po zadeklarowaniu wejść i wyjść zacisków listwy i dobraniu kabli uzyskuje się dowolną postać listwy montażowej. Kabel do zacisków danej listwy dobiera się z katalogu producenta, przy czym liczba żył jest uzgadniana z liczbą zacisków, a kolor żył jest pobierany z katalogu.

 
 

Zestawienia. Z projektu można generować automatycznie zestawienia na podstawie gotowych formatów zestawień (program zawiera ich kilkadziesiąt), poczynając od formularzy zamówień aparatury, list kablowych, zestawień sygnałów kart sterowników, a skończywszy na listach połączeń między symbolami i lokalizacjami. Możliwości deklarowania nowych zestawień zgodnie z potrzebami, eksport do formatów .xls, .html, .doc, filtry wg lokalizacji, funkcji, producenta itd. decydują o użyteczności, otwartości i uniwersalności konfiguracji.

Podsumowanie

Opisana pokrótce konfiguracja Professional obejmuje zakres prac projektanta od narysowania schematów, przez skonfigurowanie listew montażowych aż do zestawień. Z mojego doświadczenia wiem, że jest to minimalny zestaw, jakim powinien dysponować współcześnie projektujący inżynier automatyk lub elektryk. Sądzę, że korzystanie ze standardowych rozwiązań zawartych w konfiguracji Professional może zapewnić projektantom poczucie bezpieczeństwa, stabilności i pewności działania, a dzięki temu możliwość rozwoju.

Józef Koczor

IGE+XAO