Sterowniki PLC w programie komputerowym typu CAD

Sterowniki PLC w programie komputerowym typu CAD

Artykuł omawia wykorzystanie programu SEE 3000 w konfiguracji Adept do rysowania projektów układów elektrycznych, w których sterowniki PLC to podstawa projektu (sprawdź: Moduły SEE Electrical EXPERT). Jednym ze sposobów na rysowanie sterowników jest w tym przypadku wykorzystanie współdziałania symboli typu master (przypisanych kartom sterowników) i slave (wejście lub wyjście).
nr 6 2002

 

Począwszy od grudnia 2001 w wielu czasopismach branżowych ukazały się artykuły o programach typu Cad elektryczny sygnowane moim nazwiskiem. Najpierw były to artykuły o prostym i dostępnym programie SEE 2000. Artykuły te spotkały się z dużym zainteresowaniem ze względu na ich użytkowość, były i są traktowane jako bezpośrednia pomoc w wykorzystaniu popularnego programu. Następnie opublikowane zostały artykuły o możliwościach programu SEE 4000 Electrical Expert, sztandarowym produkcie IGE+XAO wyznaczającym kierunki rozwoju Cada elektrycznego w świecie. Spowodowały one między innymi duże zainteresowanie bezpłatnymi szkoleniami organizowanymi przez IGE+XAO w Krakowie.

 

Niniejszy artykuł dotyczy program SEE 3000. Program SEE 3000 pozycjonuje się pomiędzy programami wyżej wymienionymi. Jest dostępny w kilku optymalizowanych konfiguracjach, aby zaspokoić różne potrzeby projektantów. Jest to produkt średniej klasy i wypełnia lukę pomiędzy tanim programem SEE 2000, a produktem z górnej półki, jakim jest SEE 4000 Electrical Expert. Poniższy rysunek przedstawia strukturę programów gamy SEE Worldwide od najprostszego do najbardziej zaawansowanego.

 

SEE 4000 Electrical Expert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł przedstawia wykorzystanie programu SEE 3000 w optymalizowanej konfiguracji SEE 3000 Adept do rysowania projektów elektrycznych, w których używamy sterowników PLC.

Jednym z pomysłów na rysowanie sterowników w SEE 3000 jest wykorzystanie współdziałania symboli typu master i slave - przy czym masterem jest karta sterownika, a slavem wejście lub wyjście.

Sprowadzenie sterowników do poziomu urządzeń typu stycznik, czy przekaźnik okazuje się bardzo skuteczne. Istotą rysowania PLC jest przecież nadzór nad ilością dostępnych w danej karcie sterownika WE/WY oraz możliwość ich automatycznej renumeracji na podstawie bazy danych producenta. Dodatkowy uzysk w postaci adresacji krosowej (nawiązań) pomiędzy kartą a sterownikiem oraz możliwości błyskawicznej zmiany oznaczenia karty i powiązanych z nim WE/WY potwierdza skuteczność takiego podejścia do tematu. Jest to rozwiązanie tanie i efektywne.

Program SEE 3000 oferuje gotowe bloki sterowników. Dzięki temu projektant może błyskawicznie wstawić na rysunki karty oraz odpowiadające im wejścia lub wyjścia. Następnie wstawia i opisuje parametry elementów zadających i wykonawczych, wprowadza komentarze i drukuje.

Przykładowo żądaną kartę wybieramy korzystając z eksploratora bloków

 

 

Artykuł przedstawia wykorzystanie programu SEE 3000 w optymalizowanej konfiguracji SEE 3000 Adept do rysowania projektów elektrycznych, w których używamy sterowników PLC.

Jednym z pomysłów na rysowanie sterowników w SEE 3000 jest wykorzystanie współdziałania symboli typu master i slave - przy czym masterem jest karta sterownika, a slavem wejście lub wyjście.

Sprowadzenie sterowników do poziomu urządzeń typu stycznik, czy przekaźnik okazuje się bardzo skuteczne. Istotą rysowania PLC jest przecież nadzór nad ilością dostępnych w danej karcie sterownika WE/WY oraz możliwość ich automatycznej renumeracji na podstawie bazy danych producenta. Dodatkowy uzysk w postaci adresacji krosowej (nawiązań) pomiędzy kartą a sterownikiem oraz możliwości błyskawicznej zmiany oznaczenia karty i powiązanych z nim WE/WY potwierdza skuteczność takiego podejścia do tematu. Jest to rozwiązanie tanie i efektywne.

Program SEE 3000 oferuje gotowe bloki sterowników. Dzięki temu projektant może błyskawicznie wstawić na rysunki karty oraz odpowiadające im wejścia lub wyjścia. Następnie wstawia i opisuje parametry elementów zadających i wykonawczych, wprowadza komentarze i drukuje.

Przykładowo żądaną kartę wybieramy korzystając z eksploratora bloków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloki to elementy, które stanowią część lub całość rysunku. Zapisane są w nich symbole, połączenia, teksty i obiekty. Posiadają swoją nazwę np. test.blk i są plikami dyskowymi. Bloki kart możemy filtrować zgodnie z zadeklarowaną funkcją - np. możemy włączyć filtr bloków kart posiadających 16 wejść cyfrowych. Najczęściej jednak projektant wybiera bloki określonego producenta.

W przykładzie wybrano kartę zawierającą 32 sztuki wejść cyfrowych i związane z nią 4 bloki po 8 sztuk wejść.

Wstawiony na rysunek blok zawiera symbol karty oraz typ karty. Karta, ponieważ jest związana z typem pobranym z katalogu aparatury, ma zadeklarowaną a priori ilość i rodzaj wejść. Ważne jest jej oznaczenie np. AX.

Katalog kart zawiera duże ilości kart różnych producentów (rys.2). Katalogi można rozbudowywać korzystając z SEE lub z programu Access. Nowe katalogi można pobierać ze strony download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloki zawierające wejścia przygotowano w ten sposób, aby można było jednocześnie wstawić po 8 sztuk na rysunek. Wszystkie wejścia mają oznaczenie AX. Tym samym, jeśli wybraliśmy kartę 32 wejść, to możemy dla niej wstawić 4 bloki (na osobnych rysunkach) po 8 wejść. Piąty blok także możemy wstawić, lecz nie zostanie on automatycznie połączony z kartą, bowiem zostanie przekroczona ilość dostępnych w karcie wejść.

Kryterium polega na tym, że jest kontrolowana ilość wejść w danej karcie dla danego oznaczenia.

Wstawienie bloku 8 wejść o tym samym oznaczeniu co karta (AX) powoduje skojarzenie oznaczenia i przepisanie z bazy danych numerów i końcówek wejść. (rys.3). Tym samym nie jest możliwa pomyłka. Każde wejście jest opisane automatycznie. Oznacza to, że adresy np. I 0.1 i numery pinów są przepisane automatycznie z katalogu kart. Projektant oszczędza czas i nie popełnia błędów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wstawieniu kart i przynależnych do niej wejść wstawiamy połączenia i symbole z biblioteki programu. Każdemu wejściu deklarujemy komentarze związane z funkcją kanału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie kompletnych rysunków otrzymamy automatycznie:

  • zestawienie kanałów sterownika z numerami wejść, komentarzami, położeniem na schemacie
  • dowolne inne zestawienia
  • rysunki listew dołączonych do wejść sterownika
  • listy połączeń.

W artykule przedstawiono opisano ważną część możliwości programu SEE 3000. Logika symboli master i slave jest podstawą działania programów typu Cad elektryczny. Bzpośrednia współpraca z katalogami producentów to drugi filar programu. Z kolei zgodność ze standardem Windows powoduje łatwość użytkowania programu.

 

Słowniczek SEE

PROJEKT: Projekt zawiera zespół rysunków i schematów. Projekt odpowiada pojęciu katalogu w Windows.

BLOK: Pojęcie bloku używane jest w celu zdefiniowania części lub całości rysunku w jednym pliku. Blok charakteryzuje się nazwą, funkcją i podfunkcją. Może on być wstawiony do dowolnego projektu i na dowolny rysunek.

MASTER: To cecha symbolu sterującego kilkoma symbolami o cesze Slave. Aby ta zależność występowała, symbol o cesze Master i symbol o cesze Slave muszą mieć identyczne oznaczenia. Przykład: Odłącznik, Przekaźnik termiczny, Cewka przekaźnika, Karta sterownika.

SLAVE: Cecha symbolu, którego funkcjonowanie zależy od symbolu o cesze master.

KLASA KATALOGU APARATURY: Baza danych zawierająca informacje o kodach katalogowych producenta specyficznych dla danej klasy aparatów. Informacje te są ułożone w rubryki (kod producenta, opis, producent, dx, dy, dz, itd..) i umożliwiają generowanie wykazu aparatów na podstawie schematów.

Józef Koczor
IGE+XAO Polska sp. z o.o.
602716790
jkoczor@ige-xao.com.pl