Sterowniki PLC w programie komputerowym typu CAD

Sterowniki PLC w programie komputerowym typu CAD

Artykuł omawia wykorzystanie programu SEE 3000 w konfiguracji Adept do rysowania projektów układów elektrycznych, w których sterowniki PLC to podstawa projektu (sprawdź: Moduły SEE Electrical EXPERT). Jednym ze sposobów na rysowanie sterowników jest w tym przypadku wykorzystanie współdziałania symboli typu master (przypisanych kartom sterowników) i slave (wejście lub wyjście).
nr 6 2002

 

Począwszy od grudnia 2001 w wielu czasopismach branżowych ukazały się artykuły o programach typu Cad elektryczny sygnowane moim nazwiskiem. Najpierw były to artykuły o prostym i dostępnym programie SEE 2000. Artykuły te spotkały się z dużym zainteresowaniem ze względu na ich użytkowość, były i są traktowane jako bezpośrednia pomoc w wykorzystaniu popularnego programu. Następnie opublikowane zostały artykuły o możliwościach programu SEE 4000 Electrical Expert, sztandarowym produkcie IGE+XAO wyznaczającym kierunki rozwoju Cada elektrycznego w świecie. Spowodowały one między innymi duże zainteresowanie bezpłatnymi szkoleniami organizowanymi przez IGE+XAO w Krakowie.

 

Niniejszy artykuł dotyczy program SEE 3000. Program SEE 3000 pozycjonuje się pomiędzy programami wyżej wymienionymi. Jest dostępny w kilku optymalizowanych konfiguracjach, aby zaspokoić różne potrzeby projektantów. Jest to produkt średniej klasy i wypełnia lukę pomiędzy tanim programem SEE 2000, a produktem z górnej półki, jakim jest SEE 4000 Electrical Expert. Poniższy rysunek przedstawia strukturę programów gamy SEE Worldwide od najprostszego do najbardziej zaawansowanego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł przedstawia wykorzystanie programu SEE 3000 w optymalizowanej konfiguracji SEE 3000 Adept do rysowania projektów elektrycznych, w których używamy sterowników PLC.

Jednym z pomysłów na rysowanie sterowników w SEE 3000 jest wykorzystanie współdziałania symboli typu master i slave - przy czym masterem jest karta sterownika, a slavem wejście lub wyjście.

Sprowadzenie sterowników do poziomu urządzeń typu stycznik, czy przekaźnik okazuje się bardzo skuteczne. Istotą rysowania PLC jest przecież nadzór nad ilością dostępnych w danej karcie sterownika WE/WY oraz możliwość ich automatycznej renumeracji na podstawie bazy danych producenta. Dodatkowy uzysk w postaci adresacji krosowej (nawiązań) pomiędzy kartą a sterownikiem oraz możliwości błyskawicznej zmiany oznaczenia karty i powiązanych z nim WE/WY potwierdza skuteczność takiego podejścia do tematu. Jest to rozwiązanie tanie i efektywne.

Program SEE 3000 oferuje gotowe bloki sterowników. Dzięki temu projektant może błyskawicznie wstawić na rysunki karty oraz odpowiadające im wejścia lub wyjścia. Następnie wstawia i opisuje parametry elementów zadających i wykonawczych, wprowadza komentarze i drukuje.

Przykładowo żądaną kartę wybieramy korzystając z eksploratora bloków

 

 

Artykuł przedstawia wykorzystanie programu SEE 3000 w optymalizowanej konfiguracji SEE 3000 Adept do rysowania projektów elektrycznych, w których używamy sterowników PLC.

Jednym z pomysłów na rysowanie sterowników w SEE 3000 jest wykorzystanie współdziałania symboli typu master i slave - przy czym masterem jest karta sterownika, a slavem wejście lub wyjście.

Sprowadzenie sterowników do poziomu urządzeń typu stycznik, czy przekaźnik okazuje się bardzo skuteczne. Istotą rysowania PLC jest przecież nadzór nad ilością dostępnych w danej karcie sterownika WE/WY oraz możliwość ich automatycznej renumeracji na podstawie bazy danych producenta. Dodatkowy uzysk w postaci adresacji krosowej (nawiązań) pomiędzy kartą a sterownikiem oraz możliwości błyskawicznej zmiany oznaczenia karty i powiązanych z nim WE/WY potwierdza skuteczność takiego podejścia do tematu. Jest to rozwiązanie tanie i efektywne.

Program SEE 3000 oferuje gotowe bloki sterowników. Dzięki temu projektant może błyskawicznie wstawić na rysunki karty oraz odpowiadające im wejścia lub wyjścia. Następnie wstawia i opisuje parametry elementów zadających i wykonawczych, wprowadza komentarze i drukuje.

Przykładowo żądaną kartę wybieramy korzystając z eksploratora bloków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloki to elementy, które stanowią część lub całość rysunku. Zapisane są w nich symbole, połączenia, teksty i obiekty. Posiadają swoją nazwę np. test.blk i są plikami dyskowymi. Bloki kart możemy filtrować zgodnie z zadeklarowaną funkcją - np. możemy włączyć filtr bloków kart posiadających 16 wejść cyfrowych. Najczęściej jednak projektant wybiera bloki określonego producenta.

W przykładzie wybrano kartę zawierającą 32 sztuki wejść cyfrowych i związane z nią 4 bloki po 8 sztuk wejść.

Wstawiony na rysunek blok zawiera symbol karty oraz typ karty. Karta, ponieważ jest związana z typem pobranym z katalogu aparatury, ma zadeklarowaną a priori ilość i rodzaj wejść. Ważne jest jej oznaczenie np. AX.

Katalog kart zawiera duże ilości kart różnych producentów (rys.2). Katalogi można rozbudowywać korzystając z SEE lub z programu Access. Nowe katalogi można pobierać ze strony download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloki zawierające wejścia przygotowano w ten sposób, aby można było jednocześnie wstawić po 8 sztuk na rysunek. Wszystkie wejścia mają oznaczenie AX. Tym samym, jeśli wybraliśmy kartę 32 wejść, to możemy dla niej wstawić 4 bloki (na osobnych rysunkach) po 8 wejść. Piąty blok także możemy wstawić, lecz nie zostanie on automatycznie połączony z kartą, bowiem zostanie przekroczona ilość dostępnych w karcie wejść.

Kryterium polega na tym, że jest kontrolowana ilość wejść w danej karcie dla danego oznaczenia.

Wstawienie bloku 8 wejść o tym samym oznaczeniu co karta (AX) powoduje skojarzenie oznaczenia i przepisanie z bazy danych numerów i końcówek wejść. (rys.3). Tym samym nie jest możliwa pomyłka. Każde wejście jest opisane automatycznie. Oznacza to, że adresy np. I 0.1 i numery pinów są przepisane automatycznie z katalogu kart. Projektant oszczędza czas i nie popełnia błędów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wstawieniu kart i przynależnych do niej wejść wstawiamy połączenia i symbole z biblioteki programu. Każdemu wejściu deklarujemy komentarze związane z funkcją kanału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie kompletnych rysunków otrzymamy automatycznie:

  • zestawienie kanałów sterownika z numerami wejść, komentarzami, położeniem na schemacie
  • dowolne inne zestawienia
  • rysunki listew dołączonych do wejść sterownika
  • listy połączeń.

W artykule przedstawiono opisano ważną część możliwości programu SEE 3000. Logika symboli master i slave jest podstawą działania programów typu Cad elektryczny. Bzpośrednia współpraca z katalogami producentów to drugi filar programu. Z kolei zgodność ze standardem Windows powoduje łatwość użytkowania programu.

 

Słowniczek SEE

PROJEKT: Projekt zawiera zespół rysunków i schematów. Projekt odpowiada pojęciu katalogu w Windows.

BLOK: Pojęcie bloku używane jest w celu zdefiniowania części lub całości rysunku w jednym pliku. Blok charakteryzuje się nazwą, funkcją i podfunkcją. Może on być wstawiony do dowolnego projektu i na dowolny rysunek.

MASTER: To cecha symbolu sterującego kilkoma symbolami o cesze Slave. Aby ta zależność występowała, symbol o cesze Master i symbol o cesze Slave muszą mieć identyczne oznaczenia. Przykład: Odłącznik, Przekaźnik termiczny, Cewka przekaźnika, Karta sterownika.

SLAVE: Cecha symbolu, którego funkcjonowanie zależy od symbolu o cesze master.

KLASA KATALOGU APARATURY: Baza danych zawierająca informacje o kodach katalogowych producenta specyficznych dla danej klasy aparatów. Informacje te są ułożone w rubryki (kod producenta, opis, producent, dx, dy, dz, itd..) i umożliwiają generowanie wykazu aparatów na podstawie schematów.

Józef Koczor
IGE+XAO Polska sp. z o.o.
602716790
jkoczor@ige-xao.com.pl