Koszyk
jest pusty
livemarks Facebook Twitter Youtube Linkedin

ISO 9001


IGE+XAO jest jedynym producentem oprogramowania CAE, który uzyskal certyfikat jakosci AFAQ/IQNET

 

iso9001_logo_afaq_iso_9001 iso9001_logo_IQNet

 

 

 


Wywiad z dyrektorem technicznym IGE+XAO

 

 • Jak doszło do wprowadzenia w grupie IGE+XAO systemu zagwarantowania jakości?
  Charles Baudron: Proces wdrażania systemu zapewnienia jakości, zakończony otrzymaniem przez naszą grupę certyfikatu ISO 9001, został rozpoczęty postanowieniem, podjętym kilka lat temu, które dotyczyło zmiany modelu rozwoju oprogramowania. Podobne działania przeprowadzono w innych sektorach działalności i wynikały z potrzeb użytkowników : przeszliśmy ze stadium "pionierskiego" do stadium "przemysłowego". Kto wzbudziłby zaufanie producentów samochodów pracując jak rzemieślnik ? Nie ja, więc te zmiany są również dla naszych klientów, którzy generalnie są przemysłowcami.


 • Jakie były przyczyny, które doprowadziły do podjęcia działań dążące do uzyskania certyfikacji?
  W wyniku podjętego wcześniej postanowienia, wprowadzaliśmy od roku 1994 zespół metod i narzędzi wewnętrznych w celu stworzenia bardziej przemysłowej organizacji rozwoju naszego nowego projektu (...). Dwa lata temu wybraliśmy normę ISO 9001 jako nasz system zagwarantowania jakości, kierując się z jednej strony tym, że pozwala ona ustalić kierunek rozwoju systemu, z drugiej zaś strony pozwala nadać uznane znaczenie międzynarodowe.(...)


 • Jak to się przekłada na działania wewnętrzne?
  Całkowitym przystąpieniem do tych wspólnych zawodów. Oznaczało to dla wszystkich osobiste poświęcenie czasu, jak i energii, ponieważ ISO 9001 dotyczy wszystkich faz, od koncepcji po działania po sprzedaży. Poza tym, ponieważ wiele siedzib, w tym za granicą, zostało objętych certyfikacją, trzeba było zredagować i zaadaptować nasze procedury w różnych językach, jak również koordynować wdrażanie systemu i przeprowadzanie auditów w wielu krajach.


 • Jakie znaczenie ma uzyskanie certyfikatu jakości?
  Otrzymanie certyfikatu ISO 9001 nagradza naszą pracę i podnosi wartość każdego z nas, jak i grupy. Przede wszystkim jednak jest to dla naszego klienta dowód, że celem grupy IGE+XAO jest ciągłe poprawianie jakości swoich produktów i usług. Jest to dla nas jeszcze jeden atut, służący do utrzymania stałych klientów. Nasze zaangażowanie dotyczące systemu jakości, to również sposób na wyróżnienie nas na tle konkurencji, ponieważ grupa jest pierwszym producentem CAE, który otrzymał certyfikat AFAQ IQNET. (...) Fragmenty wywiadu opublikowanego w "IGE+XAO INFO" udzielonego przez Charles'a Baudron Dyrektora Technicznego Grupy IGE+XAO (Tuluza, Listopad 1998)