Partnerzy IGE+XAO:Weidmüller

WEIDMÜLLER
Firma Weidmuller oraz IGE+XAO podpisały umowę o partnerskiej współpracy strategicznej. Umowa obejmuje współpracę w zakresie uzgodnienia formatów dla drukarek etykietowych oraz obsługi listew montażowych w programach IGE+XAO.


Aktualne katalogi aparatury firmy Weidmuller są dostępne na stronie Dla klientów/Logowanie/Katalogi. Katalogi są przeznaczone odpowiednio do programu SEE Electrical Expert oraz SEE Electrical.

 

> Pobierz broszurę o współpracy pomiędzy IGE+XAO a Weidmuller.
> Kliknij aby pobrać film o sposobie wykorzystania plików programu SEE Electrical przez drukarkę etykiet Prinjet.

 

IBS

 

IBS
Firma IBS Poland jest autoryzowanym partnerem w zakresie sprzedaży rozwiązań PLM firmy Dassault Systemes, jednocześnie posiada status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego w zakresie tych rozwiązań. Oferowane produkty CATIA, DELMIA, ENOVIA SmarTEAM pozwalają na zarządzanie całym cyklem życia produktu (PLM) poprzez cyfrową definicję produktu, procesu oraz zarządzanie informacją. IBS Poland dostarcza rozwiązania inżynierskie do wszystkich gałęzi przemysłu bazując na otwartej, skalowalnej platformie integrującej środowiska pracy działów inżynierskich, technologicznych oraz procesów biznesowych.

 

> Pobierz broszurę o integracji SEE Electrical EXPERT w środowisku SmarTEAM.

 

 

Dassault

Dassault Systèmes
Grupa IGE+XAO podpisała umowę o partnerskiej współpracy strategicznej z firmą Dassault Systemes. IGE+XAO otrzymała status "Gold Software Partner" obejmujący rynki i sprzedaż aplikacji wspomagających projektowanie wiązek elektrycznych. Aplikacje te bazują na architekturze CATIA V5.

 

 

SolidWorks Corporation

SolidWorks Corporation
Owocem współpracy partnerskiej jest umożliwienie wymiany danych pomiędzy SEE Electrical Expert oraz SEE Electrical a programem SolidWorks 3D oferowanym przez SolidWorks Corporation.

 

 

Schneider

SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric przyznał IGE+XAO status "Unity Partner". SEE Electrical Expert spełnia wszelkie certyfikaty i testy wymagane w ramach tego statusu.

 

 

microsoft-gold-certified-partner

Microsoft Corporation
IGE+XAO posiada status "Microsoft Gold Certified Partner". Dzięki temu IGE+XAO może w pełni wykorzystywać narzędzia wsparcia technicznego korporacji Microsoft.